Zostań Harcerzem

0

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 kontynuują piękne harcerskie tradycje krzewione niegdyś przez gimnazjalistów „od Dygasińskiego”. Obecnie w placówce funkcjonują dwie drużyny harcerskie; zarówno 2 Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki oraz 4 Drużyna Starszoharcerska im. Marii Curie –Skłodowskiej medalowo wywiązują się z zadań powierzanych harcerzom. Przypomnijmy; główne cele, jakie od lat przyświecają tej młodzieżowej organizacji to: kierowanie się prawem harcerskim, stały rozwój i kształtowanie umiejętności potrzebnych w życiu osobistym, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, pogłębianie szacunku dla innych ludzi, przede wszytki do osób starszych, a także budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych.

W roku szkolnym drużyny z SP nr 1 zmieniły opiekuna, a trzymiesięczny okres próbny wydłużył się z powodu pandemii aż do września. Wraz z początkiem roku szkolnego drużyny rozpoczęły realizację planu pracy nakreślonego na najbliższych 10 miesięcy i zatwierdzonego przez Komendę Hufca ZHP Pińczów.Nowymi opiekunkami drużyn są panie: Beata Krycha i Wioletta Spychała.

Jednym z zadań, jakie stoją przed naszą drużyną jest przeprowadzenie prac porządkowych na cmentarzu wojennym”mówią opiekunki młodzieży i nie są gołosłowne. Już 9 października grupa 28 harcerzy rozpoczęła porządki na żołnierskich mogiłach. Uczniowie posprzątali kaplicę i taras wokół niej. Uporządkowano także alejki między mogiłami, uprzątnięto liście i śmieci. W cięższych pracach dzieciom pomagał pan Józef Gruszka, pracownik gospodarczy szkoły.

W realizacji szczytnego zadania uczestniczyli: Milena Gałęziowska, Amelia Niedziela, Julia Równicka, Jakub Furmańczyk, Jan Parlicki, Wiktor Wojtasik, Szymon Janicki, Bartosz Poros, Oliwia Boksa, Wiktoria Gil, Natalia Słowikowska, Szymon Sosień, Igor Szynal, Magdalena Burek, Natalia Gałęziowska, Julia Sumorek, Kacper Błaszczyk, Patrycja Dziubińska, Jakub Gorczyca, Maja Krupa, Kinga Lasia, Julia Stelmach, Martyna Szymańska, Marcin Wielgus, Laura Boksa, Alicja Kamińska, Wiktoria Firka i Ziemowit Gawroński.

Serdecznie zachęcamy młodzież z ZS nr 1 do włączenia się w szeregi pińczowskiego harcerstwa. Ta organizacja kształtuje serca i charaktery, uczy historii, patriotyzmu, życzliwości i empatii, jest przy tym znakomitym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu.

J. Strączek

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com