Zespół Szkół Zawodowych  w Skalbmierzu – Szkoła Pozytywnego Wyboru

0

skalbmierz02Szkoła jest nowoczesną placówką edukacyjną, której ukończenie daje nie tylko tytuł zawodowy, ale jednocześnie bardzo dobrze przygotowuje młodzież do matury. W Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu prężnie działają m.in.  koła zainteresowań, które pozwalają uczniom rozwijać  swoje pasje i zdolności, podczas lekcji jak i poza nimi. Opiekunami są nauczyciele, którzy zawsze służą pomocą i dokładają wszelkich starań, by zajęcia były ciekawe oraz inspirujące. Dlatego też placówka zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która wraz z dyrektor, panią Beatą Malinowską, dokłada wszelkich starań, aby w szkole panowała przyjazna atmosfera, a uczniowie mogli miło spędzać czas.

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu oferuje następujące formy nauki:
4-letnie technikum w zawodzie:
– technik mechanik
– technik pojazdów samochodowych
– technik elektryk
– technik urządzeń sanitarnych

– technik mechanizacji i agrotroniki.  Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do kompleksowego posługiwania się nowoczesnym sprzętem rolniczym, oceniania stanu technicznego, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń rolniczych, obsługiwania urządzeń systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanej w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych, a co za tym idzie będą posiadać wiedzę i umiejętności wymagane na współczesnym rynku pracy. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podjąć pracę w zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista do spraw naprawy pojazdów i maszyn rolniczych, elektrotechnik i diagnosta pojazdów, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego. W zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki kształcenie obejmuje dodatkowo naukę jazdy samochodem i ciągnikiem. W związku z tym, uczniowie bezpłatnie zdobywają uprawnienia prowadzenia pojazdów w zakresie kat. B i T a ukończenie szkoły daje absolwentom uprawnienia rolnicze i możliwość korzystania z programu „Młody Rolnik”.

skalbmierz13

Nowe kierunki!
– technik żywienia i usług gastronomicznych
Absolwent kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych, zarówno dotyczących planowania produkcji jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom. Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija dlatego też tworzą się nowe miejsca pracy. Kierunek ten powinien być atrakcyjny dla uczniów, gdyż powstające ośrodki sanatoryjne, rehabilitacyjne i SPA w Kazimierzy Wielkiej stworzą szeroką perspektywę zatrudnienia osób właśnie z takim wykształceniem.

– technik chłodnictwa i klimatyzacji
Kierunek ten został wprowadzony do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku. Z badań rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji. W procesie kształcenia uczeń zdobędzie takie umiejętności jak:  montowanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja urządzeń, instalacji chłodniczych, instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. Absolwent tego kierunku może m.in. podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować: w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

skalbmierz15

3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
– mechanik pojazdów samochodowych
– elektromechanik samochodowy
– oddziały wielozawodowe:   piekarz,  cukiernik,  sprzedawca,  kucharz, fryzjer, murarz-tynkarz,  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz-tapeciarz,  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, betoniarz – zbrojarz, kowal, ślusarz, stolarz, cieśla.

skalbmierz01

Nowości w Zasadniczej Szkole Zawodowej!
– kierowca mechanik
– Nowy Zawód od 2016 roku!  Otwarcie tego kierunku w Zasadniczej Szkole Zawodowej  wynikło z obserwowanego deficytu kadr z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które mogłyby zasilić rynek pracy w branży transportowej. W trakcie nauki, uczeń m.in. pozna podstawowe zależności w zawodzie czy elementarne uwarunkowania prowadzonej działalności związanej z transportem samochodowym i mechaniką samochodową. W przyszłości absolwent może znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym już dziś istnieje zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu.

– mechanik motocyklowy
 – Kierunek od 2015 roku. W toku 3-letniej nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólne i zawodowe, po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie diagnozowania i naprawy motocykli, uzyskuje tytuł zawodowy: mechanika motocyklowego. Szkolenie mechanika motocyklowego obejmuje zajęcia edukacyjne o charakterze teoretycznym i praktycznym, związane z diagnostyką, naprawą, obsługą serwisową i użytkowaniem motocykli. Mechanik motocyklowy może pracować w fabrykach i montowniach motocykli. Może również pracować w serwisach technicznych obsługi motocykli i skuterów, zakładach usługowo-naprawczych itp. Może też prowadzić własny warsztat naprawy, regulacji i wyceny używanych motocykli.

Szkoły DLA DOROSŁYCH!
3-letnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące DLA  DOROSŁYCH, którzy ukończyli szkołę podstawową, gimnazjum czy zasadniczą szkołę zawodową. Uwaga! Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może rozpocząć naukę od drugiej klasy.

2-letnia, zaoczna Szkoła Policealna DLA DOROSŁYCH. Nowością od 2015 roku jest kierunek – technik transportu drogowego.

skalbmierz11

Darmowe Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe!
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe, dające możliwość przygotowania się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia lub uzyskania nowego zawodu. Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika, bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

UWAGA!
* za darmo kurs prawa jazdy kat. B dla uczniów z kierunków: technik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, mechanik pojazdów samochodowych
* darmowy kurs na prawo jazdy kat. B i T. dla uczniów: technik mechanizacji i agrotroniki, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
* za darmo kurs prawa jazdy kat. A2 dla uczniów z kierunku mechanik motocyklowy


skalbmierz14

W czołówce najlepszych!
W ogólnopolskim Rankingu Egzaminów Zawodowych 2016 roku dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa, zorganizowanym przez czasopismo „Perspektywy”, Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu uplasował się w czołówce 30 najlepszych szkół w Polsce(!), zajmując 18, a właściwie 14, ex aquo z 4 innymi szkołami, z wynikiem 90,91% zdawalności.

skalbmierz07

Osiągnięcia sportowe
– II miejsce ucznia ZSZ w Skalbmierzu w biegu ulicznym zorganizowanym z okazji obchodów X-lecia Kazimierskiego Ośrodka Sportowego (Rok szkolny 2013/2014)

– I i III miejsce chłopców ZSZ w Skalbmierzu w biegach przełajowych organizowanych z okazji Dnia Dziecka w Skalbmierzu (2012/2013)

– Wicemistrzostwo chłopców ZSZ w Skalbmierzu w I Turnieju Piłki Nożnej dla szkół ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Kazimierskiego i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

Wyróżnieni przez uczniów i rodziców
8 marca 2016 roku, Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu został wyróżniony certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych. Dokument potwierdzający uczestnictwo w programie Zadowolony Konsument został wystawiony na podstawie pozytywnych opinii uczniów i rodziców.
skalbmierz19
„O nas”
Życie szkoły nie ogranicza się tylko do zajęć edukacyjnych. Uczniowie uczestniczą w kołach rozwijając m.in. zainteresowania  teatralne, fotograficzne oraz ekologiczne, a także motoryzacyjne. W tradycję szkoły wpisał się również „Bieg uliczny o puchar Burmistrza Miasta i Gminy oraz Dyrektora ZSZ w Skalbmierzu”. Uczniowie placówki dodatkowo wspierają  akcje charytatywne takie jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” czy „Świąteczna Paczka”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Kanonijska 7, 28-530 Skalbmierz
zsz_skalbmierz@op.pl
tel. 41 3529037
http://www.zszskalbmierz.edu.pl

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com