Wyremontowane drogi

0

Zakończyły się remonty dróg: Widuchowa-Zbrodzice i ul. Sady na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.

Remont drogi Widuchowa –Zbrodzice polegał na położeniu dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa, nawierzchni bitumicznej oraz utwardzeniu poboczy i zjazdów. Wykonano także oznakowanie pionowe. Wartość zadania wyniosła 552435,80 zł.

Podobny zakres prac przeprowadzony został w ulicy Sady w mieście, gdzie wykonano górną warstwę podbudowy, położono nawierzchnię bitumiczną, a pobocza i zjazdy indywidualne utwardzono kruszywem. Tu również powstało oznakowanie pionowe. Koszt inwestycji to 294625,84 zł.
Na remont dróg gmina otrzymała promesę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 435 310 zł. Pozostała kwota inwestycji pochodziła z gminnego budżetu.

opr. UMiG Busko

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com