Wyprawka 300 plus. Od sierpnia wnioski w wersji papierowej

0

Od 1 sierpnia Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenie „Dobry start” w wersji papierowej. Przypominamy, że w lipcu można to zrobić jedynie elektronicznie.

Szkoła, uczeń – fot. Pexels

300 zł – tyle wynosi jednorazowe wsparcie dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny w ramach programu „Dobry Start”.

Dla kogo świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Papierowe wnioski od 1 sierpnia

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca rodzice mogli składać drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków papierowych rozpoczyna się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy otrzymam wsparcie?

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com