Wspomnienie…

0

27 maja każdego roku obchodzimy Święto Samorządowca. Data została wybrana nieprzypadkowo, bowiem 27 maja właśnie, roku 1990, w naszym kraju odbyły się historyczne, pierwsze wybory samorządowe. Zarządził je ówczesny Prezes Rady Ministrów Tadeusz Mazowiecki, na podstawie Ustawy o samorządzie gminny, uchwalonej przez sejm kontraktowy 8 marca 1990 roku. Zapis ten dawał społecznościom lokalnym możliwość zarządzania częścią spraw publicznych. Gminy otrzymały własne źródła dochodów i możliwość decydowania o wydatkach. Po odrodzeniu się samorządności, nastąpił jej znaczny rozwój. Dziś samorządy lokalne postrzegane są jako „Małe Ojczyzny”, a społeczność lokalna podejmuje szereg działań dla wspólnego dobra. Patronką Dnia Samorządowca jest św. Kinga. W Polsce świętujemy ten dzień na przeróżne sposoby. Msze święte, fundowanie tablic, wydawnictw, pikniki i festyny, uroczyste sesje z udziałem znanych samorządowców, odczyty i prelekcje.

Samorząd kazimierski, na okoliczność okrągłej – 30 rocznicy Samorządu Terytorialnego, oddał hołd pamięci Tym, którzy przez minione trzy dekady pracowali na rzecz kazimierskiej lokalnej ojczyzny, a których nie ma już z nami. W przeddzień obchodów, we wtorek 26 maja, obecni gospodarze gminy i powiatu kazimierskiego, odwiedzili groby zmarłych pracowników samorządu terytorialnego. Modlitwą i zniczami z herbem gminy uczcili ich pamięć. Popłynęły ciepłe wspomnienia…

Na kazimierskich i podkazimierskich cmentarzach spoczywają:

GORZKÓW
Ks. Andrzej Biernacki, Honorowy Obywatel Kazimierzy Wielkiej, legendarny proboszcz parafii św. Małgorzaty w Gorzkowie
Waldemar Trzaska, burmistrz i wicestarosta kazimierski
Zofia Szpak, radna I kadencji.
Zofia Kaczmarczyk, urzędnik samorządowy.
KOŚCIELEC.
Ryszard Wątek, skarbnik gminy Kazimierza.
Władysław Bobek, radny.
SKORCZÓW.
Ks. Władysław Latos.
Krzysztof Sieradzki, radny.
MAŁOSZÓW.
Cecylia Korzec, urzędnik samorządowy.
KAZIMIERZA MAŁA.
Marian Pikulski, radny I kadencji.
Władysław Migórski, radny, pierwszy starosta Powiatu Kazimierskiego.
Ks. Wincenty Będkowski.
KAZIMIERZA WIELKA.
Radni : Jerzy Wilk, Henryk Warchala, Włodzimierz Baran, Stefan Kozieł, Kazimierz Robak, Jerzy Kowalski, Wiesław Sagan, Edward Żywczyk
Pracownicy Urzędu: Barbara Kwaśny, Kazimierz Szczepanik, Aleksander Sęder, Stanisław Włusek, Robert Szczerba, Stanisław Dzięcioł, Zygmunt Kwiecień, Jerzy Sadowski i Zofia Jurkiewicz.

Cześć Ich Pamięci.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com