Wsparcie służb mundurowych

0

Wsparcie dla służb mundurowych

RPO - fot. mat.pras.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 daje ogromne możliwości rozwoju nie tylko samorządom, oświacie, czy służbie zdrowia, ale także służbom mundurowym.

W połowie 2018 roku rozpoczęły się prace związane z gruntowną przebudową obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej. Budynki pozostające w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach pochodzą z lat 70 ubiegłego stulecia i ich stan techniczny wymagał pilnego remontu ze szczególnym uwzględnieniem wymiany sieci grzewczej. Stary kocioł opalany węglem generował olbrzymie koszty, a do atmosfery emitowane były znaczne ilości szkodliwych pyłów. W związku z tą niekorzystną sytuacją inwestor podjął decyzję o gruntownej termomodernizacji placówki i z powodzeniem sięgnął po unijne dofinansowanie.

Wartość projektu pod nazwą „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej” wynosi ponad 2 mln złotych z unijnych dofinansowaniem w wysokości ponad 1,2 mln złotych w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Środki te pozwolą na wykonanie szeregu prac, których celem jest obniżenie energochłonności budynków zgodnie z przeprowadzonymi wcześniej audytami energetycznymi.

Zakres działań obejmie przede wszystkim docieplenie ścian zewnętrznych, ścian pomieszczeń w piwnicach i stropodachu budynków, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę oświetlenia i sieci grzewczej.

Na obecnym etapie prac wykonawca wymienił 160 okien oraz aluminiowe i stalowe drzwi zewnętrzne. W zaawansowanym stanie są prace dotyczące elewacji zewnętrznej budynków, wymieniono już także instalację elektryczną, w tym także sieć niskiego napięcia. Ponadto, przeprowadzono prace dociepleniowe garaży, wymieniono bramy garażowe i stolarkę okienną, ocieplono stropy i wykonano izolację fundamentów. Gotowe jest również odwodnienie liniowe i drenaż oraz przyłącze do sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu powstała także wiata, w której stoją samochody służbowe. Dodatkowo, w prawym i lewym skrzydle budynku przebudowano i wyremontowano pomieszczenia, wykonano nowe tynki gipsowe i wylewki oraz glazurę. Jednocześnie trwają roboty na dachu, który zostanie pokryty styropapą, a następnie papą termozgrzewalną.

Trwają także prace związane z kompleksową wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Stary węglowy piec zastąpi nowoczesny kocioł zasilany peletem co przyniesie oszczędności i korzyści dla środowiska naturalnego.

Środki finansowe, jakie udało nam się pozyskać z unijnego budżetu dały możliwość gruntownego remontu naszej komendy związanego głównie z termomodernizacją dwóch obiektów. Dzięki tej inwestycji zyska środowisko naturalne, znacząco poprawi się także estetyka budynków, w których pracujemy. Wymiana sieci grzewczej i stolarki okiennej pomoże nam również zaoszczędzić energię cieplną mówi komendant Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Dowiedź się więcej na www.rpo-swietokrzyskie.pl

 

Artykuł jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com