Wsparcie dla Ochotniczych Straż Pożarnych

0

Rok 2020 to kolejne edycje dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie  Gnojno. W roku bieżącym dla jednostek OSP naszej gminy udało się pozyskać w sumie 25 400 zł na zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia osobistego oraz remont strażnicy.

W ramach dofinansowania z programu MSWiA: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” pozyskaliśmy dla OSP w Balicach 6 000 zł na wydatki bieżące dokonując zakupu ubrania specjalnego i obuwia strażackiego. Również OSP w Gnojnie otrzymało z tego programu dotacje w wysokości 7 200 zł z czego 20% to wkład finansowany z budżetu gminy Gnojno przeznaczony na remont strażnicy.

Po raz kolejny Ochotnicze Straże Pożarne podobnie jak w roku ubiegłym mogły skorzystać z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach programu: „Wspieranie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie ochrony środowiska na potrzeby ratownictwa chemicznego i ekologicznego.” Dotacja ta pozwoli podnieść zdolności OSP w gminie Gnojno w zakresie przeciwdziałania czynnikom degradacji środowiska mogących powstawać w skutek nieszczęśliwych wypadków, pożarów, zdarzeń losowych, poważnych awarii i klęsk żywiołowych przy jednoczesnej likwidacji ich skutków. W ramach tego programu pozyskaliśmy w sumie 12 200 zł na wydatki bieżące.

Zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia osobistego uzupełni braki w naszych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Doposażenie takie poprawi bezpieczeństwo i usprawni realizowanie działań ratowniczo – gaśniczych naszych działających i nowo przystępujących do jednostki druhów.

A.W.

 

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com