Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w powiecie

0

33 Domy Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego otrzymały wsparcie na sfinansowanie przedsięwzięć, chroniących pensjonariuszy i personel przed skutkami koronawirusa. Placówki w powiecie buskim otrzymają tej puli blisko 2 mln zł.

fot. mat.pras.

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali 19 umów z przedstawicielami instytucji, prowadzącymi Domy Pomocy Społecznej w naszym regionie. Powiat buski reprezentował strosta Jerzy Kolarz. Wśród instytucji, które otrzymają dofinansowanie są cztery placówki z powiatu buskiego. Blisko 2 miliony złotych trafi do: DPS w Gnojnie (659 945 zł), DPS w Zborowie (441 359 zł), Caritas Diecezji Kieleckiej otrzymał pieniądze dla prowadzonego przez siebie Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich (206 404 zł), a także Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które dostało pieniądze dla prowadzonego przez siebie DPS w Pacanowie (583 574 zł).

Warto dodać, że pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej należą do grup najbardziej narażonych na zakażenie i ciężki przebieg choroby. Obecnie w województwie świętokrzyskim w tego typu placówkach przebywa blisko 3 250 podopiecznych.

Na realizację projektu „Bezpieczna Przyszłość” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pozyskał 20, 7 mln złotych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Nabór wniosków o dofinasowanie trwał od 13 do 24 lipca. Wnioskodawcy zgłosili do udzielenia wsparcia 33 Domy Pomocy Społecznej, na łączną kwotę ponad 19 mln zł.

– W ramach projektu, oprócz zakupu środków ochrony indywidualnej, profesjonalnego sprzętu i wyposażenia – możliwy będzie także zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym np. umożliwienie zmiany organizacji pracy w Domach Pomocy Społecznej, zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem dla pracowników, czy też tymczasowych miejsc do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy, skierowani przez lekarza będą przebywać podczas leczenia. Ponadto możliwe będzie sfinansowanie przeprowadzenia testów na COVID-19 – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com