W Gminie Michałów uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego

0

To jedna z kilku ważnych uchwał, jakie michałowska Rada Gminy podjęła 29 stycznia 2021 roku. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy części sołectw Michałów i Pawłowice. Drogą uchwał samorządowcy wprowadzili także zmiany  w budżecie Gminy Michałów na 2021 rok, jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałów na lata 2021 -2024. Radni ustalili również plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałów. W tym względzie ustalono też maksymalne kwoty dofinansowania tego kształcenia i zdecydowano o formie i specjalności doskonalenia. W trakcie obrad uchwalono również wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024, których właścicielem jest Gmina Michałów.

Pierwsza w roku sesja Rady Gminy w Michałowie była dobrą okazją do wysłuchania i przyjęcia ważnych informacji i sprawozdań. Mówiono m.in. o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Michałów. Pojawił się także temat realizacji gminnych programów uzależnień za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok. Radni wysłuchali ponadto sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za miniony 2020 rok. Jeden z punktów porządku obrad dotyczył stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Michałów, inny z kolei zawierał analizę finansową i rzeczową systemu zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków komunalnych na terenie gminy. Tu również przedstawiono bieżące potrzeby w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej.

Zwieńczeniem obrad było rozpatrzenie petycji i wniosków, jakie nadesłano do Rady Gminy Michałów.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com