Unijny budżet wspiera odnawialne źródła energii

0

RPO - fot. mat.pras.

W dobie mocno rozwiniętego przemysłu ważne stały się działania proekologiczne. Jednym z nich jest inwestowanie w budowę odnawialnych źródeł energii, z których korzystanie, w wydatny sposób może przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Potrzebę działań na rzecz szeroko pojętej ekologii dostrzegli gospodarze gmin w powiecie pińczowskim: Złotej, Działoszyc i Michałowa, którzy wspólnie sięgnęli po unijne wsparcie w tym zakresie.

Projekt pn. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Działoszyce, Michałów i Złota” obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie systemów modułów fotowoltaicznych, wytwarzających energię elektryczną, zainstalowanych na nieruchomościach stanowiących własność gminy Złota oraz partnerów – gmin: Michałów i Działoszyce.

 

Koszt całego zadania to niemal 2,9 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 1 mln 160 tys. zł.

Przedmiotem projektu jest budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na rzecz zwiększenia produkcji odnawialnej energii elektrycznej, a przez to poprawa jakości powietrza w rejonie inwestycji.Technologia wykorzystana podczas realizacji projektu nierozłącznie związana jest z energią słońca.

Zadanie rozpoczęło się kilka miesięcy temu i obecnie zmierza ku końcowi.Panele fotowoltaiczne instalowane są na dachach budynków użyteczności publicznej lub na gruntach przylegających do tych budynków. Łącznie zaprojektowano 55 takich instalacji, a liczba modułów w danej instalacji zależna jest od wielkości obiektu.

Na terenie gminy Działoszyce panele fotowoltaiczne zamontowano na budynku Urzędu Miasta i Gminy, na obiektach szkół podstawowych w Działoszycach, Dzierążni, Stępocicach, na budynkach świetlic wiejskich w Biedrzykowicach i  Sancygniowie, na dachu Przedszkola Samorządowego w Działoszycach oraz na Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym. W sumie, odnawialną energię elektryczną będzie tam produkować 289 paneli.

W gminie Michałów energię produkować będzie 677 paneli zamontowanych na 21 obiektach. Instalacje zamontowano już na budynku Urzędu Gminy, na obiektach szkolnych w Górach, Sędowicach, Michałowie i Węchadłowie. Niebawem panele pojawią się także na budynkach pompowni ścieków w Michałowie i Węchadłowie, na stacjach wodociągowych w Górach i Zagajowie, a także na dachach świetlic wiejskich w: Zagajówku, Górach, Zagajowie, Sędowicach, Turze Dolnym, Pawłowicach, Turze Górnym, Tomaszowie, Kołkowie, Przecławce, Jelczy Wielkiej i Wrocieryżu.

Liderem projektu jest gmina Złota i tutaj też zamontowano najwięcej, bo 26 instalacji fotowoltaicznych. Dzięki temu z OZE korzystać będzie: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, oczyszczalnia ścieków w Złotej, hydrofornia w Chrobrzu, Lubowcu i Stawiszycach, Urząd Gminy w Złotej, biblioteki w Złotej, Pełczyskach i Chrobrzu, szkoły w Złotej, Miernowie, Chrobrzu, ośrodek zdrowia w Złotej i Chrobrzu, świetlice wiejskie w Probołowicach, Nieprowicach, Rudawie, Wojsławicach, Niegosławicach, Złotej, Biskupicach, Żurawnikach, Pełczyskach, Stawiszycach, Kostrzeszynie i Miernowie.

Wszystkie instalacje będą posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe, ponadto będą wyposażone w licznik umożliwiający gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej w wytworzonej instalacji oraz podłączenie modułu komunikacyjnego do przesyłania danych.

Beneficjenci podkreślają, że budowa instalacji OZE przyniesie korzyści w postaci zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu i zmniejszenia negatywnego oddziaływania produkcji energii na środowisko.

Takie rozwiązanie pozwoli na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej. Rozsądne używanie energii pomoże zachować źródła naturalne, aby wystarczyły na dłużej. Zastosowane mikroinstalacje fotowoltaiczne będą ponadto sprzyjać  zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa konwencjonalne, a co za tym idzie – również  redukcji emisji CO 2 – mówi wójt gminy Złota Tadeusz Sułek.

Proekologiczne inwestycje pozytywnie ocenia także marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Cieszy fakt, że gminy coraz częściej korzystają z funduszy unijnych na instalację odnawialnych źródeł energii. Te działania będą miały zbawienny wpływ na nasze środowisko, co odczujemy nie tylko my, ale także przyszłe pokolenia – podkreśla Andrzej Bętkowski.

 

Podpisy do zdjęć

Fot.1 Panele fotowoltaiczne na budynku Przedszkola Samorządowego w Działoszycach

Fot. 2 Instalacja na Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym w Działoszycach

Fot.3 Panele na dachu świetlicy wiejskiej w Nieprowicach, w gminie Złota

Fot.4 Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Stawiszycach, gmina Złota

Fot.5 Panele na obiekcie szkolnym w Chrobrzu, gmina Złota

Fot.6 Instalacja fotowoltaiczna na dachu Urzędu Gminy w Michałowie

Fot. 7 Instalacja fotowoltaiczna na dachu Urzędu Gminy w Michałowie

Fot.8 Panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Górach, gmina Michałów

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com