Ulica Wojska Polskiego

0

Ulica Wojska Polskiego – ul. Wojska Polskiego to jedna z najważniejszych ulic wylotowych z Buska, gdyż łączy nasze miasto z wojewódzkim miastem Kielce. Historia tej ulicy jest niezwykle ciekawa, bo wychodzi z rynku, ale nie z jego naroży (jak wymaga prawo magdeburskie), lecz z połowy północnej pierzei Placu Zwycięstwa.

Ulicą Kielecką dawniej była część obecnej ulicy Bohaterów Warszawy, która biegła na zachód.

wojska polskiego

Fot. 18 września 2012 r.

Pierwotnie nie było południowej części ul. Wojska Polskiego. Była tylko polna droga biegnąca od wsi Nadole i łączyła się z Buskiem gdzieś w okolicy dzisiejszej ul. Staszica.

Po serii pożarów w latach 1819-1821, które praktycznie unicestwiły drewniane Busko, rozpoczęto przy rynku murowaną zabudowę a wcześniej przepruto ulicę w środku jego północnej pierzei. Tak powstała ulica, która prosto łączyła się ze wsią Nadole. O tym, że wlot dzisiejszej ul. Wojska Polskiego był dawniej zabudowany świadczyła powstałe we wczesnych latach pięćdziesiątych XX wieku zapadlisko, które odsłoniło starą, sklepioną piwnicę. Po przyłączeniu Nadola do Buska powstała długa, wylotowa ulica nazwana ulicą Chmielnicką. Nazwa to obowiązywała do lat powojennych. Po wojnie dokonano zmian nazw ulic wylotowych: Stopnicką, Pińczowską i Chmielnicką. Tę ostatnią przemianowano na ul. Wojska Polskiego i ta nazwa obowiązuje do dziś. Obecnie (przy zachowaniu nazwy) zmieniła się jeno ranga ulicy. Jej południowy odcinek (od stacji benzynowej do rynku) jest ulicą na wskroś miejską a od stacji benzynowej do północnej granicy Buska jest częścią drogi krajowej nr 73 łączącej Kielce z Tarnowem.

W początku lat 50. XX wieku ulicę Wojska Polskiego wybrukowano kostką granitową (podobnie jak al. Mickiewicza). Obie ulice stanowiły oś północ-południe, tym podobniejsze do siebie, że obsadzone były po obu stronach drzewami, które nadawały im charakter alei. Ulica Wojska Polskiego obsadzona była od ul. Dygasińskiego topolami i kasztanowcami, które usunięto w połowie lat 90. XX wieku. Od ul. Sądowej do Dygasińskiego rosną po zachodniej stronie ulicy klony jesionolistne.

Obecnie wielkim problemem jest uciążliwy ruch samochodowy na odcinku od Mikułowic do stacji benzynowej. Powstał on wskutek zaniechania zbudowania w odpowiednim czasie alternatywnej drogi , która mogłaby przejąć ruch ciężkich pojazdów.

                                                                  Franciszek Rusak

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com