Ulica Nadole

0

Ulica Nadole- ul. Nadole to bardzo interesujące miejsce z racji swojego położenia oraz nazwy własnej. Jest stosunkowo krótką, równoleżnikowo ułożoną ulicą, zawierającą się pomiędzy ul. Stawową a ul. Wojska Polskiego. Istotnie leży na dole, bo zarówno na północ od niej, jak również na południe idzie się stąd pod górkę. Jest onomastycznym reliktem wioski Nadole, która w roku 1916 została włączona przez Austriaków do Buska. Centrum wioski leżało w przybliżeniu w trójkącie ulic Stawowej, Wojska Polskiego i Nadole, choć pola należące doń obejmowały na zachód dzisiejsze ulice Prusa, Dygasińskiego, Dmowskiego i Gaik, a na północny-wschód pola z Zimnymi Wodami włącznie. Ulica Nadole jeszcze w latach 50. ub. wieku żyła życiem prawdziwej wioski, której mieszkańcy trudnili się rolnictwem. Przemierzając ówcześnie ul. Nadole rozpoznawało się jej wiejskość wszystkimi zmysłami a najbardziej węchem, słuchem i wzrokiem. Oczywiście rozwijające się miasto nie mogło ominąć jego północnej części. Powoli zanikało rolnictwo a mieszkańcy zaczęli szukać pracy w pozarolniczych instytucjach. Wybudowanie ul. Objazdowej podzieliło dzielnicę Nadole na dwie części. Ta południowa szybciej zaczęła się integrować z Buskiem, północna zaś (z ul. Nadole) jeszcze długo funkcjonowała jako rolnicza. Dawniej ul. Nadole  wyznaczała granicę zwartej zabudowy miasta, za którą ciągnęły się pola uprawne należące także do Buska. Widomym tego znakiem jest figura św. Marka, którego sytuowano tradycyjnie na granicy pól. Bystre oko przechodnia jeszcze dziś dostrzeże wiejską proweniencję ulicy. Niedługo i to ulegnie zatarciu.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com