Ulica Jagiellońska

0

Ulica Jagiellońska – ul. Jagiellońska leży w kwadracie ulic Widuchowskiej, Partyzantów, Łagiewnickiej i Objazdowej. Przebiega grzbietem fałdu utworzonego przez niezwykle żyzne gleby gliniasto – lessowe. Łączy 300-metrowy odcinek od ul. Łagiewnickiej do ul. Widuchowskiej. Ulica jest dobrze zaplanowana, bo po przecięciu skrzyżowania z ul. Łagiewnicką łączy się z ul. Królowej Jadwigi, tworząc wespół alternatywną trasę do ruchliwej, tranzytowej, niebezpiecznej ul. Objazdowej. Ulica Jagiellońska leży na gulońskich polach Jaskólskich i Jureckich. Przed laty rosły tam dorodne ziemniaki, pszenica i dla płodozmianu sparceta. Żyta się nie uświadczyło.

Z punktu widzenia ekologa to trochę żal, że na urodzajnych, żyznych glebach I klasy powstała ulica i domy, ale taką cenę trzeba płacić za urbanizację miasta.

Ulica otrzymała miano Jagiellońskiej, chcąc uhonorować członków dynastii, którzy byli prawdziwymi dobrodziejami Buska, sprawiając, że miasto wówczas przeżywało swoje apogeum gospodarcze. Od Władysława Jagiełły począwszy, niemal każdy z królów tej dynastii przyczynił się w jakiś sposób do rozwoju Buska. Jagiełło ustanowił jeden dzień targowy w tygodniu i dwa jarmarki w roku. Jan Olbracht zwiększył  dni targowe do dwóch. Aleksander uwolnił Busko od uciążliwych podwód. Zygmunt Stary nadał korzystne przywileje targowe. Fryderyk Jagiellończyk ustanowił w Busku cech szewski. Zaiste Jagiellonowie zasłużyli sobie w Busku na swoją ulicę. To była dobra decyzja.

Franciszek Rusak

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com