Uczniowie na praktykach w Hiszpanii

0

Panie Starosto, Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju zakończył realizację projektu Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery.Jaki był jego cel?

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizował w ramach programu Erasmus+ projekt Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery.Jego głównym celem było podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między „światem” edukacji i pracy. Istotnym celem projektu było zdobycie- podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych, które uczniowie odbyli w Sewilli (Hiszpania) – doświadczenia zawodowego potwierdzonego międzynarodowymi certyfikatami. Ponadto projekt służył zwiększeniu kompetencji społecznych (m.in.: rozwijaniu współpracy w grupie, przełamywaniu barier kulturowych, umiejętności pracy pod presją czasu) i językowych.

Do kogo był skierowany projekt?

Projekt był skierowany do uczniów Technikum nr 2 kształcących się w zawodach technik informatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Łącznie w projekcie wzięło udział 48 uczniów, podzielonych na 3 szesnastoosobowe grupy zawodowe. Każda grupa uczniów przygotowywała się do wyjazdu i realizowała praktyki zgodnie ze swoim kierunkiem nauki i programem praktyk zawodowych:

  • technik informatyki – mobile applications (aplikacje na urządzenia mobilne),
  • technik pojazdów samochodowych – e-buggy (pojazd elektryczny),
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – solarhouse (dom zasilany energią słoneczną).

Jak przebiegała realizacja projektu?

Uczestnicy projektu odbyli kurs języka angielskiego zawodowego oraz kurs języka hiszpańskiego. W ramach projektu zrealizowano również zajęcia z zakresu bhp i przygotowania kulturowego, dzięki której uczniowie poznali historię i kulturę Hiszpanii.

Uczniowie klasy III Technikum kształcący się na kierunku technik informatyk odbyli praktyki zawodowe w szkole ColegioSalesianos San Pedro w terminie od 23 września do 4 października 2019 r. W ramach praktyk uczniowie kształcili swoje umiejętności z zakresu programowania aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android. Uczniowie klasy III kształcący się na kierunku technik pojazdów samochodowych odbyli praktyki w szkole Salesianos Trinidad w okresie od 24 lutego do 6 marca 2020 r. Zadaniem uczniów było skonstruowanie od podstaw elektrycznego pojazdu mechanicznego. Uczniowie samodzielnie wykonali zarówno konstrukcje zewnętrzne, jak i podłączenia elektryczne w pojeździe.

Podczas wyjazdu uczniowie zakwaterowani byli w rezydencji CALLE FRAY ISIDORO DE SEVILLA położonej w samym centrum Sewilli. W czasie pobytu w Hiszpanii uczniowie komunikowali się w języku angielskim, co również miało dużą wartość edukacyjną i przyczyniło się do rozwoju ich umiejętności językowych. W czasie wolnym zwiedzili najpiękniejsze miasta Andaluzji, m.in. Sewillę, Granadę i Kadyks.

Jakie korzyści płyną dla uczniów z racji uczestnictwa w projekcie?

Realizacja każdego projektu zapewnia kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb uczniów. Uczniowie brali udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach zwiększających kompetencje kluczowe w zakresie języka obcego zawodowego.

Udział uczniów w projekcie został potwierdzony wieloma dokumentami uznawanymi na europejskim rynku pracy. Uczniowie otrzymali m.in.:

  • EuropassMobility– dokument potwierdzony przez Komisję Europejską, zawierający informacje na temat wiedzy i umiejętności nabytych w innym kraju europejskim,
  • ECVET – Europejski System Transferu i Akumulacji Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym,
  • zaświadczenie o odbytych praktykach wydane przez organizację przyjmującą w Hiszpanii,
  • certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu stanowiły uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczniów zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych. Były one dla nich niezwykle istotne, ponieważ przygotowywały ich do wejścia na rynek pracy i stanowiły pierwsze doświadczenia zawodowe.

Co zyskała szkoła, w związku z udziałem w projekcie?

Szkoła w ramach wsparcia organizacyjnego z budżetu projektu uzupełniła swoje zasoby sprzętowe, natomiast uczniowie otrzymali podręczniki do nauki języka angielskiego zawodowego. Istotne jest również zdobycie przez koordynatorów projektu doświadczenia związanego z jego realizacją, które zaowocowało uzyskaniem środków finansowych na realizację kolejnego projektu w ramach programu Erasmus+.

Dziękuję za rozmowę

fot. Krzysztof Dulnik

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com