Szkolenia psychologów w szkołach ponadpodstawowych

0

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, pod koniec ubiegłego roku, zorganizowały cykl spotkań pod hasłem: „Wsparcie psychologów szkolnych” dla zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznych ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu buskiego.

W szkoleniach wzięli udział pedagodzy z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.  Pierwsze spotkanie odbyło się jeszcze w październiku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku Zdroju. W trakcie spotkania omówiono bloki tematyczne: „Etyka zawodu psychologa” i „Interwencja dot. zagrożenia dobra dziecka” – Dorota Kowalczyk, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także: „Kompetencje psychologa szkolnego” oraz „Realizacja zaleceń wydawanych w opiniach i orzeczeniach” – Karolina Bernat, psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  Kolejne spotkanie „System edukacji a zachowania samobójcze. Rola szkoły w profilaktyce samobójstw” odbyło się w listopadzie w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju. Poprowadziła je Monika Zagdańska-Uptas – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku Zdroju.

W trakcie szkolenia rozmawiano m.in. o wpływie kryzysu na funkcjonowanie ucznia w szkole, zasadach kontaktu z uczniem, który ma myśli samobójcze i uczniem po próbie samobójczej. Omówiono również dostosowania, jakie może wdrożyć szkoła wobec ucznia w kryzysie suicydalnym. Spotkania były cennym doświadczeniem, które pozwoliło nawiązać kontakt między specjalistami, wymienić spostrzeżenia, jak równie podjąć dalszą współpracę na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży, a przede wszystkim poszerzyło specjalistyczną wiedzę na temat udzielania pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnychrelacjonuje PCPR w Busku-Zdroju.

r.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Powered by themekiller.com