Święto Sołtysa

0

12 marca 2021 roku swoje święto uczcili sołtysi z terenu Gminy Kazimierza Wielka, razem z nimi świętowali też przewodniczący Zarządów Mieszkańców w Kazimierzy Wielkiej. Uroczystość odbyła się w sali kinowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Z gospodarzami sołectw i osiedli spotkali się przedstawiciele władz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Burmistrz Adam Bodzioch, wiceburmistrz Łukasz Maderak oraz przewodniczący Wacław Piwudzki, przekazali sołtysom ciepłe i serdeczne życzenia, a szef Rady Miejskiej odczytał ponadto specjalny list podpisany przez Andrzeja Bętkowskiego, marszałka województwa świętokrzyskiego.

W okolicznościowych przemówieniach gospodarze Miasta i Gminy Kazimierza Wielka zapewnili sołtysów o ogromnym znaczeniu ich społecznej pracy i z serca podziękowali za zaangażowanie i starania. Do tych serdeczności dołączono listy gratulacyjne od marszałka oraz gadżety z symbolami Kazimierzy Wielkiej. Tu warto wspomnieć, że sołtysi otrzymali m.in. maseczki ochronne z nowym logo miasta – zwycięzcą konkursu ogłoszonego przez gminę. Autorką loga jest mieszkanka Kazimierzy Wielkiej Anna Dzikowska. Gratulujemy!

Sołtysi i przewodniczący Zarządów Mieszkańców zostali także obdarowani słodkim koszem rozmaitości, a panie sołtyski dodatkowo otrzymały kwiaty, jako, że kilka dni wcześniej obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Po uroczystości i poczęstunku sołtysi pozostali w sali kinowej by śledzić internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej.

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka społecznie pracuje 42 sołtysów oraz 2 przewodniczących osiedli mieszkaniowych. Z kadencji na kadencję w tym gronie przybywa pań; obecnie aż 10 kobiet sprawuje funkcję gospodyni sołectwa. Najstarszym sołtysem jest pan Kazimierz Ochenduszka ze Skroczowa, z kolei najmłodszą sołtyską jest pani Paulina Luty z Chruszczyny Małej.

Wszystkim życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności i mnóstwa satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Redakcja.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com