Stuprocentowe poparcie dla gospodarza gminy

0

We wtorek 30 czerwca 2020 roku, w kijskiej Kasztelanii odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kije. Punktem niewątpliwie najważniejszym było udzielenie absolutorium wójtowi Tomaszowi Socha. Prace gospodarza gminy nad realizacją budżetu za rok 2019 Rada Gminy oceniła celująco. Wszyscy radni obecni na posiedzeniu byli za podjęciem uchwały absolutoryjnej. Wcześniej gospodarz gminy odczytał raport o stanie Gminy Kije za rok 2019. Radni, po wysłuchaniu tej informacji również jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania.

„Dziękuję serdecznie za zaufanie i za pozytywną ocenę mojej pracy. Cieszę się, że nie zawiodłem państwa zaufania i deklaruję, że nie zawiodę was w przyszłości. Mam nadzieję, że razem zrealizujemy te wszystkie zadania, które sobie założyliśmy” –mówił wójt Tomasz Socha, a radni skomentowali to krótkie wystąpienie gromkimi oklaskami.

Gratulujemy! (red).

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com