Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w zachwycającym ogrodzie

0

Około 40 mieszkańców powiatu buskiego zwiedziło piękny ogród botaniczny w Kielcach, gdzie mogli podziwiać między innymi kwitnące wrzosowiska. Wakacyjny wyjazd zorganizowało Stowarzyszenie Razem Dzieciom w Busku–Zdroju, w ramach programu „Od wnuczka do dziadka”.

Wycieczka Stowarzyszenia Razem Dzieciom

Wycieczka z Buska do kieleckiego ogrodu botanicznego wyruszyła w niedzielę, 5 lipca rano. Warto wspomnieć, że ogród znajduje się w granicach administracyjnych miasta Kielce, na południowo-wschodnich zboczach góry Karczówka (339 m n.p.m.), u zbiegu ulic Karczówkowskiej i Jagiellońskiej. Osią założeń ogrodowych jest zabytkowa ulica Karczówkowska, z murowanymi stacjami Drogi Krzyżowej, przecinająca i dzieląca na odcinku ok. 400 m, teren na dwie nierówne części.

Warto także wspomnieć, że od strony zachodniej sąsiaduje z najstarszym w Kielcach rezerwatem krajobrazowo-leśnym Karczówka o powierzchni 26,62 ha oraz Chęcińsko-Kieleckim Parkiem Krajobrazowym – pierwszym polskim parkiem geologicznym, powołanym w celu ochrony i promocji walorów przyrody nieożywionej miasta.

Obszar Góry Karczówka porośnięty starodrzewiem sosnowym, w przeszłości wykorzystywany był górniczo. Wydobywano tu wapień oraz rudy ołowiu, a pozostałości dawnych prac górniczych w postaci szybów i rowów poeksploatacyjnych widoczne są na stokach: południowym i zachodnim. Zachowane ślady górnictwa kruszcowego w rejonie Karczówki, a także odsłonięcia geologiczne i ich wartość naukowa, stanowią cenne zasoby dziedzictwa geologicznego regionu. Góra, wraz z zabudową – sakralnym zespołem architektonicznym (wczesnobarokowy kościół Św. Karola Boromeusza i pobernardyński klasztor wraz z zabudowaniami gospodarczymi) stanowi strefę ochrony konserwatorskiej. Na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego występują (obok kamieni budowlanych) rudy ołowiu, cynku i miedzi, na bazie których przez wiele stuleci rozwijało się górnictwo. Świadczą o tym dobrze zachowane stare sztolnie, szyby, hałdy i nieczynne kamieniołomy.

– To miejsce nas zachwyciło. Z wyższych partii ogrodu rozciąga się widok na miasto i pobliskie pasma Gór Świętokrzyskich, z Pasmem Dymińskim na planie pierwszym. Oprócz ogrodu tego dnia odwiedziliśmy także zalew Borkowo i Kadzielnię. Wróciliśmy do Buska wieczorem, pełni nowych wrażeń – mówi Bogusława Majcherczak, prezes Stowarzyszenia Razem Dzieciom w Busku Zdroju.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com