Sport to zdrowie

0

Gmina Wiślica realizuje szereg projektów, które sprzyjać będą aktywnemu wypoczynkowi. „Wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy. Jestem przekonany, że rozbudowa infrastruktury rekreacyjno –wypoczynkowej spotka się z dużym zainteresowaniem społecznym”mówi Jarosław Jaworski, burmistrz Miasta i Gminy Wiślica.

W styczniu br. zakończyła się budowa ścieżki rowerowej w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki  edukacyjno – przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo – rowerowej o długości 37.9 km” w ramach projektu : „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego” współfinansowanego  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” Osi 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania na terenie gminy Wiślica powstała  asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 3,75 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą; a w tym m.in. Miejscem Obsługi Rowerzystów (MOR) zlokalizowanym na Placu Króla Kazimierza Wielkiego. Całkowity koszt budowy ścieżki na terenie gminy  Wiślica  wynosi 1 milion  47 tysięcy 277 złotych, a dofinansowanie sięga 85 %.

Jednocześnie podjęto dalsze działania w celu powiększenia infrastruktury dróg pieszo –rowerowych, a pierwszym krokiem było podpisanie porozumienia z gospodarzami gmin Złota i Pińczów. Spotkanie odbyło się w gabinecie burmistrza Pińczowa Włodzimierza Baduraka, a sygnowane dokumenty dotyczą budowy ścieżki rowerowej Wiślica –Pińczów, po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej. Budowany trakt będzie miał ok. 30 km długości, w realizacji zadania pomogą środki z budżetu UE.

Warto tu również wspomnieć o budowie zewnętrznych siłowni w ramach dwóch projektów grantowych Lokalnej Strategii Rozwoju „Królewskiego Ponidzia” Przedsięwzięcie III.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej wdrażanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizowanych przez Gminę Wiślica oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylnikach. Te zadania obejmą budowę 12 siłowni zewnętrznych składających się z dwóch urządzeń każda (orbitrek i twister stojąco – siedzący). Urządzenia pojawią

w miejscowościach Chotel Czerwony; Gluzy, Łatanice;  Hołudza; Szczytniki Skotniki Górne; Skotniki Dolne, Wawrowice, Kuchary, Sielec,  Gorysławice i Kobylniki.

W tym roku zostaną ponadto wykonane siłownie zewnętrzne w pozostałych miejscowościach na terenie gminy.

J.S.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com