SOLEC-ZDRÓJ WYPIĘKNIEJE

0

Gmina Solec – Zdrój rozpoczęła realizację zadania pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury, w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” w ramach projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój”.

Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali z wójtem gminy Adamem Pałysem umowę, na podstawie której zadanie rewitalizacji ponidziańskiej, uzdrowiskowej miejscowości otrzyma wsparcie ze środków unijnych.

Zmiany obejmą ponad 14 hektarów terenu w Solcuwyjaśnił wójt Adam Pałys. – Najwięcej prac rewitalizacyjnych będzie mieć miejsce w centrum miejscowości, chcemy by powstał u nas piękny park z minitężnią i deptak. Pojawią się ławeczki, fontanny, kawiarenki uliczne. Chcemy także zagospodarować teren obok szkoły podstawowej, tu zamierzamy wybudować siłownie zewnętrzne oraz parkingi. Projekt już się rozpoczął, a zakończy wiosną 2021 r.– dodał wójt.

Na realizację zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec – Zdrój” Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” RPOWŚ 2014 – 2020 w wysokości 4.266.000,00 zł. Całkowity szacunkowy koszt projektu to 12.900.000,00 zł.

 

Realizowana obecnie część projektu obejmuje m.in.:

– budowę deptaka na ul. 1 Maja,

– przebudowę ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej,

– budowę dwóch ogólnodostępnych toalet wraz z przyłączami (ul. Cicha),

– budowę elementów małej architektury, w tym fontanny (ul. 1 Maja),

– budowę systemu monitoringu miejskiego i punktów dostępowych WiFi,

– budowę kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej,

– nasadzenia nowej roślinności wraz z bieżącą pielęgnacją.

Będziemy bacznie śledzić postęp prac i obserwować, jak nasza „mała ojczyzna” pięknieje z dnia na dzień.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com