Sesja budżetowa z udziałem wojewody

0

Dr Zbigniew Koniusz, wojewoda świętokrzyski, był gościem ostatniej w roku 2020 sesji Rady Powiatu Pińczowskiego. Polityk, który przez długie lata współtworzył to zacne gremium, podziękował swoim koleżankom i kolegom za dobrą i owocną współpracę. Podziękował także za wszelką życzliwość i serdeczności, deklarując wspieranie Ponidzia w przyszłości.

Ostatnia sesja w roku była też okazją do uchwalenia bodaj najważniejszego dokumentu dla funkcjonowania samorządu – budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2021 rok, a ten nie jest łatwy.

Jak podkreśla starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski – „sytuację ekonomiczną wszystkich samorządów skutecznie komplikuje pandemia i związana z nią obniżka wpływów z podatków. Dodatkowym obciążeniem będzie także zapowiadana podwyżka płacy minimalnej, olbrzymie nakłady na oświatę oraz fakt, że kończy się większość projektów realizowanych przez Powiat Pińczowski. W wielu przypadkach rok 2021 jest rokiem płatności, już w marcu musimy realizować pierwsze rachunki. W tym miejscu bardzo nam pomoże nadwyżka operacyjna zaplanowana w tegorocznym budżecie, w kwocie 3 milionów 916 tysięcy 302 złotych. Taka nadwyżka zdecydowanie poprawi płynność finansową powiatu. Bez tych awaryjnych środków planowanie inwestycji byłoby bardzo trudne, a wręcz niemożliwe” –mówi gospodarz powiatu.

Mimo to samorządowcy optymistycznie patrzą w przyszłość. „Będziemy na bieżąco monitorować sytuację ekonomiczną i reagować w razie potrzeby. Deklarujemy oszczędną gospodarkę finansami i sięganie po dofinansowania przy każdej nadarzającej się okazji” –mówią.

Mimo niełatwego budżetu zadania stojące tego roku przed Powiatem Pińczowskim są dość ambitne. Wydatki w kwocie 55 milionów 520 tysięcy 676 pokryją koszty związane z realizacją wielu projektów, istotnych dla całego powiatu i jego mieszkańców. Zaplanowano m.in.dokończenie wielkich projektów w szpitalu (termomodernizacja, doposażenie, awaryjny zbiornik wodny, informatyzacja),  wykonanie termomodernizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, Państwowej Straży Pożarnej i Warsztatów Szkolnych przy ZSZ, a także dokończenie budowy nowego boiska przy wspomnianej szkole. Zaplanowano również przebudowy lub remonty dróg powiatowych. Warto tu wspomnieć, że w projekcie zapisano aż 14 takich zadań.

Z kolei dochody powiatu to kwota 56 milionów 924 tysięcy 297 złotych. Różnica zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Ostatnią sesję w roku zamknął przewodniczący Rady Powiatu Ireneusz Gołuszka,  życząc zebranym zdrowego i spokojnego roku 2021.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com