Uwaga na utrudnienia! Trwa rozbudowa drogi Kije–Chmielnik

0

Na tę inwestycję kierowcy czekali od lat. Za blisko 60 mln zł rozbudowa zostanie droga krajowa nr 78 Kije – Chmielnik. Prace już się rozpoczęły, a utrudnienia w ruchu potrwają aż do kwietnia 2021 roku.

Na początku roku Generalna Dyrekcjia Dróg Krajowych i Autostrad oddział Kielce w wyniku przetargu wybrał wykonawcę rozbudowy drogi krajowej nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart z Kielc, które zajmuje się realizacją inwestycji za nieco ponad 58 mln zł. Warto dodać, że firma ta zaproponował objęcie prac 60-sieciomiesięcznym okresem gwarancji.

– Wykonawca zobowiązał się do realizacji zadania w terminie 19 miesięcy z doliczeniem 3-miesięcznych okresów zimowych – informuje GDDKiA.

W ramach inwestycji rozbudowana zostnie droga krajowa nr 78 na odcinku Kije – Chmielnik o długości 10,5 km, projekt zakłada również budowę wiaduktu nad linią kolejową. Droga będzie dostosowana do nacisków 11,5 tony na oś. Inwestycja wiąże się jednak z czasowymi utrudnieniami w ruchu, które zostały wprowadzone 5 sierpnia i planowo mają zakończyć się w kwietniu 2021 roku.

Rozbudowa drogi – fot. AR

Cały zakres robót podzielono na dwa odcinki: odcinek A – od początku robót w m. Lipnik do skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 0009T w m. Samostrzałów. Z kolei dcinek B od skrzyżowania z DP 0009T w m. Samostrzałów do końca odcinka robót w m. Przededworze.

Prace drogowe ,przy całkowitym zamknięciu jezdni, będą prowadzone na odcinku A lub B w różnych terminach z wyznaczeniem i oznakowaniem objazdów dla pojazdów poniżej 6,0T drogami:dla odcinka A – od m. Kije drogą wojewódzką nr 766 do m. Włoszczowice, dalej drogą powiatową nr DP 0003T do skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w m. Piotrkowice. Natomiast dla odcinka B od skrzyżowania DK 78 w m. Samostrzałów drogą powiatową DP 0009T do m. Śladków Duży i dalej drogą powiatową DP 0021T do skrzyżowania w z DK 78 w m. Przededworze. Co istotne, objazdy nie będą dotyczyły mieszkańców, dojazdów do firm i pojazdów uprzywilejowanych.

Dla zamkniętych odcinków A i B funkcjonował będzie objazd dla pojazdów powyżej 6T wyznaczonymi drogami: dla kierunku od Jędrzejowa od węzła w Kijach drogą wojewódzką nr 766 do m. Morawica i następnie drogą krajową nr 73 od m. Morawica do Chmielnika dla kierunku od Chmielnika drogą krajową nrnr 73 do m. Morawica i dalej drogą wojewódzką nr 766 do węzła w Kijach 9 do drogi nr 78.
r.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com