Ruszył nabór wniosków o staże. Kto może się ubiegać?

0

Od poniedziałku, 11 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Busku-Zdroju uruchomił nabór wniosków dotyczących organizacji staży, które będą realizowane w ramach dwóch projektów. Kto może ubiegać się o staż?

PUP Busko -Zdrój – archiwum TP

Jak informuje buski „pośredniak”, organizacja staży będzie realizowana w ramach dwóch projektów. W przypadku projektu skierowanego do osób młodych będzie realizowana jedynie poprzez bony stażowe skierowany do bezrobotnych do 30 roku życia. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia powiatowy urząd pracy może przyznać bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy. Warunkiem jest to, że pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu, na co najmniej 6 miesięcy.

Z kolei w ramach drugiego z projektów, organizacja staży będzie realizowana na ogólnych zasadach. Jak informuje buski PUP, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i pod warunkiem zadeklarowania przez organizatora stażu zatrudnienia po odbyciu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące i co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy. Kto może ubiegać się o staż w ramach tego projektu? Osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i należą do jednej z poniższych kategorii osób: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bez pracy nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy. Przy czym do tego okresu może być doliczony okres pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją w PUP, jeżeli osoba oświadczy, że w tym czasie pozostawała bez pracy, była gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukiwała zatrudnienia. W ramach projektu o staż mogą się ubiegać także osoby z niskimi kwalifikacjami, czyli osoby mające wykształcenie na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, zasadniczej lub średniej.

Bezrobotni, którzy nie będą mogli zostać zakwalifikowani do ww. projektów i w związku z tym nie zostaną skierowani do odbycia stażu, będą mogli ubiegać się o taki staż w późniejszym terminie, czyli w drugim kwartale 2021 roku.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com