Henryk Szmit  przez najbliższe 4 lata będzie kierował pińczowską Radą Powiatową Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach.

Posiedzenie Rady odbyło się w poniedziałek 12 sierpnia 2019 roku, a wybór szefa tego gremium był jednym z ważniejszych punktów.

W spotkaniu udział wziął przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Robert Fatyga,  starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski oraz delegaci z poszczególnych gmin powiatu. Pińczów reprezentowali  Henryk Gajda i Henryk Szmit, Działoszyce: Artur Góra i Roman Wojtal, Michałów: Łukasz Ziółkowski i  Henryk Bardzyński, Kije: Kazimierz Dyraga i Jerzy Kułaga oraz Złota: Barbara Najberek i Lucjan Adamczyk. Dodajmy, że wymienione osoby kilka tygodni temu wygrały wybory na delegatów w swoich gminach. Gratulujemy!

Wybory przewodniczącego poprzedziły  informacje przekazane przez  członka Zarządu ŚIR. Wystąpienie dotyczyło struktury izb rolniczych, zadań Rad Powiatowych oraz Walnego Zgromadzenia  ŚIR.

Do stanowiska przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR w Pińczowie zgłoszono kandydaturę Henryka Szmita i Kazimierza Dyragi. Wybory wygrał wspomniany już Henryk Szmit.

Funkcję Delegata na Walne Zgromadzenie ŚIR objęła z kolei Barbara Najberek i będzie ją piastować przez 4 lata.

Gratulujemy!        J.S.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com