Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków i boiska

0

Nowa oczyszczalnia ścieków w gminie, a także przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie – to inwestycje, które będą realizowane w gminie.

boisko, piłka nożna – fot. Pixabay

W poniedziałek, 13 lipca rozstrzygnięto przetarg na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac będzie firma z Warszawy, która za kwotę blisko 950 tys. złotych zrealizuje tą bardzo ważną dla Gminy Opatowiec inwestycję. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec października 2021 roku.

Jak informuje tutejszy magistrat, przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji budowy oczyszczalni o wielkości 400 RLM, projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi opiniami, zgodami oraz pozwoleniami, sporządzenie projektów wykonawczych, obsługa geodezyjna, wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa maszyn i urządzeń. W ramach zadania wykonane zostaną również prace związane z drogami, parkingiem, chodnikami, oświetleniem, przeprowadzenie prób i badań, a także wykonany zostanie rozruchu oczyszczalni. Ponadto wykonawca zobowiązany jest dostarczyć komplet sprzętu, oznakowań, instrukcji oraz przeprowadzić szkolenia dotyczące obsługi oczyszczalni. Zakres prac obejmuje również modernizację zbiornika ścieków dowożonych, inwentaryzację powykonawczą, nadzór autorski projektanta, a także wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko.

Warto dodać, ze Gmina Opatowiec pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych zadania z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Z kolei w piątek, 17 lipca rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu i Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie”. W zakres dotyczący prac w Opatowcu, wchodzi budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni z piłkochwytami. Boisko wyposażone będzie w dwie bramki o wymiarach 2 x 5 m oraz oświetlenie. Koszt budowy to kwota ponad 416 tys zł. Wykonawcą prac będzie firma z Żębocina. Natomiast prace związane z budową boiska przy Szkole Podstawowej w Krzczonowie wykona firma ze Skaryszewa, za kwotę blisko 430 tys zł. Zamówienie obejmuje budowę boiska do piłki nożnej z murawą trawiastą, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, skocznię do skoku w dal, rozbieg z nawierzchnią poliuretanową oraz zeskocznię piaskową. Boiska wyposażone zostaną w piłkochwyty usytuowane za bramkami. Termin zakończenia prac w Opatowcu wyznaczono na dzień koniec października tego roku, natomiast w Krzczonowie roboty budowlane zakończą się do dnia we wrześniu.

Gmina Opatowiec na wyżej wymienione zadania pozyskała dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Ministerstwa Sportu, które niemal w całości pokryją koszty inwestycji.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com