RPOWŚ 2014-2020 wspiera budownictwo drogowe

0

RPO - fot. mat.pras.

RPOWŚ 2014-2020  wspiera budownictwo drogowe

Na tę inwestycję mieszkańcy Pińczowa i okolic czekali długie lata. Od dziesięcioleci przez miasteczko przemieszcza się ciężki transport samochodowy zmierzający od Kielc w kierunku Buska-Zdroju czy też licznych zakładów przemysłowych w Gackach. Powoduje to duże utrudnienia w ruchu drogowym, zwłaszcza w okresie zimowym. Niekorzystne warunki jazdy niejednokrotnie powodowały zablokowanie dróg w centrum Pińczowa.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 budowa obwodnicy wreszcie mogła dojść do skutku.

Projekt pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania  DW 768 dł. Ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa” rozpoczął się w ubiegłym roku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 45 mln. zł  z czego dofinansowanie z UE wyniosło ponad 36 mln. zł.

Obwodnica będzie przebiegać po północno – wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne i częściowo zalesione. Obwodnica biegnie od drogi wojewódzkiej nr 766, w okolicach Brześcia a Pińczowa. Powstanie tu rondo, które ułatwi kierowcom wjazd na obwodnicę. Pierwsze kilometry drogi poprowadzone będą równolegle do ul. Nowowiejskiej w Pińczowie, w polach za posesjami. Następnie obwodnica skieruje się ku miejscowości Włochy i przecinając drogę powiatową Pińczów – Chmielnik „zejdzie” w dół po zboczu w kierunku drogi wojewódzkiej nr 767 Pińczów – Busko-Zdrój.

Prace są również prowadzone na drodze nr 767 w kierunku Buska – Zdroju. Począwszy od skrzyżowania ulicy Batalionów Chłopskich z ul. Nową budowany jest nowy chodnik i ścieżka rowerowa. Przebudowie ulegnie również nawierzchnia na całej długości od wspomnianego skrzyżowania aż do miejscowości Pasturka. Podobne roboty będą prowadzone też przy „wlocie” na obwodnicę między Brześciem a Pińczowem.

W ramach robót budowlanych położona zostanie nowa nawierzchnia chodników po obu stronach ul. Batalionów Chłopskich, po jednej stronie powstanie ścieżka rowerowa. Na odcinku pomiędzy Pińczowem, a Pasturką również zaplanowano jednostronny chodnik i ścieżkę rowerową.  Budowa obwodnicy Pińczowa znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów korzystających z drogi wojewódzkiej nr 767. W ostatnich latach na tym odcinku doszło bowiem do kilku śmiertelnych wypadków.

Projektowana jezdnia będzie miała szerokość 7 metrów. Dla kierowców oddane zostaną 2 pasy ruchu. Długość projektowanego odcinka obwodnicy wyniesie ponad 4,5 km.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 grudnia 2019 roku. Obecnie wykonywane są prace inżynierskie m.in. budowa przepustów, jednocześnie prowadzone są również roboty ziemne i kanalizacyjne.

 – Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej województwa i poprawa bezpieczeństwa na regionalnej sieci dróg. Priorytetem jest tutaj również zwiększenie mobilności wewnątrzregionalnej, poprzez łączenie drugo- i trzeciorzędnych węzłów komunikacyjnych. Dla samych mieszkańców Pińczowa szczególnie istotny jest fakt, że nowa obwodnica uwolni miasto od ciężkiego transportu tranzytowego i upłynni ruch na ulicach. Realizacja tego ważnego  projektu jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu płynącemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020” – mówi Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Opis zdjęć

Foto 1  Budowane skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy wylocie obwodnicy między Pińczowem, a Pasturką

Foto 2 Prace ziemne przy budowie podjazdu w kierunku miejscowości Włochy

Foto. 3 Odcinek nowego chodnika i budowanej ścieżki rowerowej w pobliżu wylotu obwodnicy

Foto. 4 Przebudowa drogi nr 767 i budowa chodników w miejscowości Pasturka

Fot. 5 Nowy chodnik i ścieżka rowerowa w budowie wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich w Pińczowie

 

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com