Poseł Michał Cieślak: zmiany w Prawie Budowlanym, uproszczenia legalizacji samowoli budowlanej

0

W ramach nowelizacji ustawy przyspieszą procesy wydawania pozwolenia na budowę. Z warunków uzyskania pozwolenia na budowę oraz zgody inwestycyjno-budowlanej wyłączony zostanie projekt techniczny, który będzie wymagany dopiero w trakcie rozpoczęcia budowy.

Poseł Michał Cieślak – fot. mat.pras.

– W ramach wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wymagany będzie projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno- budowlany w wariancie ogólnym opisowym. Znacznym ułatwieniem, będzie uzyskanie pozwolenia bez konieczności przygotowania na etapie wydawania decyzji kosztownego projektu technicznego, który do tej pory był jednym z najdroższych części z wymaganej dokumentacji. Po zmianach, projekt techniczny będzie wymagany dopiero na etapie rozpoczęcia budowy przez inwestora – podkreśla poseł Michał Cieślak.

Nowe przepisy uproszczą także legalizację starych samowoli budowlanych. Warunkiem dokonania takiej legalizacji na podstawie uproszczonej, bezpłatnej procedury będzie konieczność przedstawiania ekspertyzy technicznej, która potwierdzi możliwość bezpiecznego użytkowania obiektu oraz inwentaryzacja geodezyjna legalizowanego obiektu.
Projekt ustawy to również likwidacja i zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia na budowę dla biletomatów, bankomatów, automatów sprzedających, paczkomatów, lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Zmiany w prawie budowlanym – fot. mat.pras.

Kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę między innymi dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, co jak dodaje poseł Cieślak jest ważne ponieważ coraz więcej domów korzysta z dużych zbiorników na gaz instalowanych na działce obok budynku. Z rygoru uzyskania decyzji budowlanej wyłączono również wykonanie niecek dezynfekcyjnych (także z zadaszeniem), wszystkich oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3, a nie tak jak dotychczas tylko domowych czy przydomowych tarasów naziemnych.
Wydaniu decyzji budowlanej nie podlegać będą również np. urządzenia melioracji wodnej, a także budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położonych w całości na gruntach rolnych.

– Projekt ustawy to również pewność prawa poprzez wprowadzenie granicznego, 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. To oznacza, że po upływie 5 lat od wydanych decyzji budowlanych nikt i w żadnym zakresie nie będzie mógł ich podważyć. Ponadto zmiany w ustawie mają na celu podniesienie bezpieczeństwa. Podczas zmiany sposobu użytkowania budynku wymagana będzie ekspertyza przeciwpożarowa. Obecnie projekt nowelizacji ustawy Prawo Budowlane został skierowany do Senatu i po przyjęciu zmian przez Parlament, nowe przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – dodaje poseł Michał Cieślak.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com