Poseł Krzysztof Lipiec Honorowym Obywatelem Miasta Wiślica

0

12 września 2019 roku Rada Miejska w Wiślicy podjęła uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa posłowi na Sejm RP Krzysztofowi Lipcowi. Na przestrzeni kilku miesięcy jest to już druga osobistość wyróżniona tym zaszczytnym tytułem. W maju tego roku, Honorowym Obywatelem Wiślicy został prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak podkreślają władze i mieszkańcy prastarego grodu Wiślica, obydwaj politycy mają ogromne zasługi w promocji i wspieraniu jednego z najmniejszych miast w Polsce. „Miasto może i małe, ale jego historia wielka” – mówił w maju prof. Gliński mając na uwadze bogate dzieje Wiślicy. Słowa ministra kilka dni temu potwierdził poseł Krzysztof Lipiec, gdy przyszło mu usiąść na słynnym wiślickim „tronie” pamiętającym m.in. prymasa Stefana Wyszyńskiego czy kardynała Karola Wojtyłę.

Krzysztof Lipiec urodził się w Starachowicach w 1959 roku. W 1978 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach. Studiował Fizykę na wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, a potem nauczał młodzież szkolną tego przedmiotu. Jednakże, jego największą pasją była zawsze polityka, rozumiana, jako służba dobru wspólnemu a jego antykomunistyczne i prawicowe poglądy na trwałe związały go z ruchem Solidarności.

W 1997 roku, mieszkańcy województwa kieleckiego wybrali Krzysztofa Lipca na senatora RP, kandydującego z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W następnych latach Krzysztof Lipiec zasiadał w ławach sejmiku świętokrzyskiego i radzie powiatu starachowickiego. W wyborach parlamentarnych w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości został wybrany na posła V kadencji. Od tego momentu mieszkańcy ziemi świętokrzyskiej w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych oddają mandat poselski Krzysztofowi Lipcowi.

Skąd tak wielkie uznanie wiśliczan dla osoby posła Lipca, którzy w ciągu zaledwie 48 godzin złożyli setki podpisów pod wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa? Odpowiedź na to pytanie usłyszeliśmy podczas uroczystej gali, jaka odbyła się w wiślickiej hali sportowej w sobotę 21 września.

W obecności Krzysztofa Lipca, jego matki, żony i córki, radna Rady Miejskiej Danuta Grigo odczytała laudację, w której uzasadnione zostały wielkie zasługi polityka dla Wiślicy.

To dzięki uporowi i zaangażowaniu posła Lipca oraz profesora Glińskiego jesteśmy miastem. Poseł z wielkim zaangażowaniem wspiera nasze projekty i przedsięwzięcia czy to w Warszawie, zabiegając o wsparcie finansowe w rządowych ministerstwach czy też pomaga uzyskać środki u pani wojewody lub pana marszałka województwa.

Pod patronatem pana posła, 29 stycznia 2019 roku władze gminy podpisały list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa w sprawie gazyfikacji gminy Wiślica. Na dzień dzisiejszy trwają prace projektowe a pierwszą miejscowością, do której popłynie błękitne paliwo będą Górki. Dzięki inicjatywie posła Wiślica otrzymała od spółki gazowniczej urządzenie do monitorowania, jakości powietrza. Ważną rolę poseł Lipiec odegrał przy dopinaniu finansowania projektu, liczącej 37 kilometrów trasy rowerowej, która połączy Wiślicę z Krakowem. 4 września 2019 roku, gmina Wiślica dostała wsparcie w kwocie 800 tys. zł. z rządowego funduszu dróg, na budowę dróg lokalnych. 18 września 2019 roku Urząd Marszałkowski w Kielcach podjął decyzję o dofinansowaniu projektu opracowanego przez miasto i gminę Wiślica pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Wiślica. Wartość projektu to 2 miliony 500 tysięcy złotych. Nie zapominajmy również o strumieniu pieniędzy, które już płyną do Wiślicy ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (…)”  –wyliczała radna Grigo.

„Jako samorząd miasta i gminy Wiślicy czujemy się dumni i zaszczyceni, że w gronie Honorowych Obywateli mamy tak wybitną osobę” –podkreślał burmistrz Jarosław Jaworski wręczając posłowi Lipcowi akt nadania Honorowego Obywatelstwa. Polityk otrzymał także pamiątkową szablę, symboliczne klucze do miasta i całe mnóstwo kwiatów i gratulacji od zgromadzonych gości. Warto wymienić tu chociażby senatora Jacka Włosowicza, posłów: Marka Kwitka i Bogdana Latosińskiego, marszałka Andrzeja Bętkowskiego, czy przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia.

Świadkami uroczystości byli także radni, sołtysi, księża z okolicznych parafii i mieszkańcy Miasta i Gminy Wiślica, zaś zwieńczeniem gali była część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com