„Polska znów może się stać światowym potentatem w produkcji mrożonych warzyw i owoców”

0

–  Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu. Polska była kiedyś światowym potentatem w produkcji mrożonych warzyw i owoców. Czas do tego wrócić – mówi minister Michał Cieślak. Jak podkreśla, realizację tego ambitnego celu umożliwi powołanie Krajowej Grupy Spożywczej.

W środę, 20 kwietnia Rada Ministrów wyraziła zgodę na powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. Krajową Grupę Spożywczą będzie tworzyć 15 wiodących spółek, podzielonych na sześć segmentów: produkcja nasienna, produkcja cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny, przetwórstwo spożywcze. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Przychód Krajowej Grupy Spożywczej szacowny jest na poziomie 3,5 miliarda złotych rocznie.

To kolejny silny podmiot, który wzmocni polską gospodarkę i uniezależni nas od zagranicznych koncernów. Powołanie do życia Krajowej Grupy Spożywczej otwiera drogę do dalszych działań związanych z przetwórstwem żywności, rolniczego handlu detalicznego na wielką skalę, utworzenie lokalnych centrów dystrybucji żywności, a z czasem – odbudową polskiego igloopolu z chłodniami i mroźniami –  mówi minister do spraw rozwoju samorządu terytorialnego Michał Cieślak.Polska była kiedyś światowym potentatem w produkcji mrożonych warzyw i owoców. Czas do tego wrócić. Przed nami jeszcze dużo pracy, ponieważ musimy nadrobić ponad dwa lata stracone przez pandemiępodsumowuje minister Cieślak.

Warto dodać, że minister Michał Cieślak już kilka lat temu zaprezentował założenia do reformy handlu żywnością̨̨ uznając, że należy zobowiązać sieci handlowe do częściowego zaopatrzenia w artykuły rolno – spożywcze u lokalnych producentów. W 2020 roku podkreślał, że regulacja dotycząca sieci handlowych jest częścią pakietu reform dotyczących handlu artykułami żywnościowymi.      r.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com