Pińczowscy radni zdecydowali

0

We wtorek 10 marca 2020 roku, w sali konferencyjnej Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie, odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Pińczowskiego.

Jednym z bardziej istotnych punktów posiedzenia było wystąpienie komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Mł. bryg. Grzegorz Karwat przedstawił radnym informację o stanie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego za miniony 2019 rok. Głos zabrała też dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie. Anna Gawrońska przybliżyła samorządowcom aktualny stan i strukturę bezrobocia w powiecie pińczowskim.

Starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski w kilku słowach poinformował radnych i zgromadzonych gości, jakie działania podejmował Zarząd Powiatu w ostatnim czasie. Pojawiło się również sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas posiedzenia nie zabrakło wzmianki o zagrożeniu epidemią korona wirusa i związanej  z tym sytuacji w powiecie.

Drogą podjętych uchwał radni Powiatu Pińczowskiego zdecydowali o:

  • Zatwierdzeniu regulaminu Rady Społecznej ZOZ-u
  • Zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2020 – 2034
  • Zmianach w budżecie powiatu na bieżący rok 2020
  • Wydzierżawieniu hali widowiskowo – sportowej.

js

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com