Pasyjne wnętrze kolegiaty w Skalbmierzu

0

Czas Wielkiego Postu sprzyja refleksji nad cierpieniem, przemijaniem, niepewnym ludzkim losem. W całej Polsce czas Wielkiego Postu jest tradycyjnie czasem  wzmożonej pobożności i praktyk religijnych, takich jak: rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych, spowiedź wielkanocna czy pobożne nawiedzanie świątyń.

Wielki Tydzień – to poprzedzający Wielkanoc ostatni tydzień Wielkiego Postu, przypadający pomiędzy dwiema wielkimi niedzielami: Palmową i Wielkanocną. Wszystkie kolejne dni tego tygodnia noszą zwyczajowo nazwę Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek itd. Tydzień ten bowiem, poprzedzający największe w roku święto kościelne, charakteryzuje się bardzo bogatą liturgią.

          Zanim rozpoczną się ceremonie Wielkiego Tygodnia zapraszam na spacer po kolegiacie w Skalbmierzu w pasyjnym jej wymiarze. Zatrzymamy się nad ogromnym krzyżem pomiędzy prezbiterium a nawą główną zwaną „Tęczą”. Następnie powolnym krokiem możemy przejść pod boczny ołtarz w nawie południowej „Ukrzyżowanie Chrystusa z widokiem na Jerozolimę”. W zakrystii odnajdziemy,  odnowiony, ołtarz  „Ukrzyżowanie  Chrystusa” oraz obrazy przedstawiające sceny z życia Pana Jezusa i Matki Bożej.

          Prezbiterium od nawy głównej oddziela wspaniała barokowa tęcza z końca XVII wieku. Jej dominującym elementem jest monumentalny, dwustronny krucyfiks otoczony aniołkami, po którego obu stronach stoją Matka Boża Bolesna i św. Jan Ewangelista. W zwieńczeniu tęczy znajduje się obraz św. Józefa z Dzieciątkiem z XX wieku, zaś na drzewcu krzyża XVIII-wieczny portret trumienny nieznanego szlachcica, prawdopodobnie jakiegoś dobrodzieja kościoła.

          W nawie południowej kolegiaty znajduje się wczesnobarokowy ołtarz z pierwszej połowy XVIII wieku, z barokowym krucyfiksem umieszczonym na tle płaskorzeźby z widokiem na Jerozolimę. Po dwóch stronach krzyża znajdują się pary kolumn z rzeźbą Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Apostoła. Nad krzyżem znajduje się tzw. gloria z aniołami.

          Zakrystia kolegiaty poddawana została całkowitej renowacji. Przez siedem lat trwały prace nad odnowieniem zakrystii. Został odnowiony ołtarz „Ukrzyżowanie” i 18 obrazów wraz z całą kredencją. Ołtarz z obrazem „Ukrzyżowanie” znajduje się na osi zakrystii przy ścianie wschodniej kolegiaty. Ma formę  architektoniczną i składa się z murowanej mensy oraz drewnianej nastawy. Po bokach ramy umieszczono złocone kolumny z bazami i głowicami. Na szczycie ołtarza znajduje się rzeźba Archanioła Michała. Drewniany ołtarz z obrazem olejnym na płótnie „Ukrzyżowanie” pochodzi z pierwszej połowy XVII  wieku.

 

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com