Pacanów ma nowy budżet. Na co wydane zostaną pieniądze?

0

W czasie grudniowej sesji, radni z Pacanowa uchwalili budżet na 2020 rok. W budżecie po stronie dochodów znalazło się 36,4 mln zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 37,8 mln zł. Oznacza to, że deficyt budżetu miasta wynosi 1,4 mln zł, ma zostać pokryty przychodami z kredytu.

Najwięcej pieniędzy pochłonie w tym roku pomoc społeczną – w tym różne świadczenia rodzinne i program ,,Rodzina 500 plus”: 10 mln zł. Łącznie pomoc socjalna będzie kosztować gminę 11,7 mln zł. Z kolei 9,5 mln zł to wydatki związane z oświatą. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, czyli dostawa wody, odbiór ścieków i śmieci, odpadów stałych, oświetlenie dróg to koszt rzędu 7,5 mln zł, z czego 6,1 mln zł będzie wydane na modernizację oczyszczalni ścieków w Słupi.

Na inwestycje związane z utrzymaniem i remontami dróg rada przeznaczyła na ten rok ponad 735 tys. zł. Natomiast na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego z gminnego budżetu popłynie 600 tys. zł, z czego dotacja dla ECB to 450 tys. zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa będzie kosztować gminę w tym roku 244 tys. zł.

Warto dodać, że stan zadłużenia gminy na dzień pierwszego stycznia wynosi 9,8 mln zł. Dopuszczalny przez prawo finansowe poziom zadłużenia to 60 proc. dochodów rocznych, co w przypadku Gminy Pacanów stanowi kwotę 21,8 mln zł. Zatwierdzone dochody na rok 2020 wynoszą: 36,4 mln zł, zatem 9,8 zł kredytu inwestycyjnego stanowi zadłużenie na poziomie 26,8 proc. Jest zatem zadłużeniem bezpiecznym.

Urzędnicy dodają, że zadłużenie inwestycyjne systematycznie spada, a spłata kredytu odbywa się w systemie rocznym w kwotach nie mniejszych niż 1 mln zł na rok budżetowy. Dla porównania zadłużenie w styczniu 2019 roku wynosiło 35,3 proc.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com