Owocna sesja Rady Miejskiej

0

14 uchwał i kilka ważnych sprawozdań – radni Rady Miejskiej w Pińczowie nie próżnują. Kwietniowe posiedzenie rozpoczął burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Włodzimierz Badurak zaprezentował zgromadzonym sprawozdanie ze swoich działań między sesjami. Gospodarz gminy poruszył m.in. temat uchodźców z Ukrainy, którzy na terenie Gminy Pińczów znaleźli schronienie przed wojną. Na dzień 27 kwietnia 2022 roku, w remizie OSP Chruścice mieszkało 25 osób, z kolei w OSP Zagość 24 osoby.

Burmistrz podziękował mieszkańcom za niesienie pomocy uchodźcom i umilenie im czasu prawosławnej Wielkanocy, która przypada tydzień po katolickich świętach, po czym Rada przeszła do procedowania uchwał. Dotyczyły one:

 • Zmian w budżecie Gminy Pińczów na 2022 rok – 17 głosów za, 3 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny.
 • Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Pińczów na lata 2022 – 2035 – 17 głosów  za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 radny nieobecny.
 • Udzielenia dotacji na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru. System zostanie zamontowany w kościele pod wezwaniem Świętej Tekli w Krzyżanowicach Dolnych. Dotacja wynosi 30 tysięcy złotych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi nr 0071T Zakamień – Bogucice – Chroberz, odc. Bogucice – Marzęcin w km 2+100 – 4+310”. Dotacja wynosi 243 tysiące 610 złotych i stanowi 15 procent kosztów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 1 radny nieobecny.
 • Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu na realizację zadania pn.: „Remont drogi nr 0168T Dalechowy – Imielno – Pińczów odc. w m. Skowronno Dolne w km 13+745 – 14+830 i Kopernia – Pińczów (ul. 3 Maja) w km 15+507 – 16+177”. Dotacja wynosi 237 tysięcy 822 złotych i stanowi 15 procent całkowitej wartości zadania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 1 radny był nieobecny.
 • Upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uchwała przyjęta jednogłośnie, 1 radny nieobecny.
 • Upoważnienia Dyrektora Miejsko  –  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych, o których mowa w 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa –  uchwała przyjęta jednogłośnie, jeden radny nieobecny.
 • Zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Pińczów na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – uchwała przyjęta jednogłośnie, 1 radny nieobecny.
 • Zmiany Uchwały nr XXXIX/413/2022 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym w Pińczowie, określenia przepisów porządkowych oraz ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym –  uchwała przyjęta jednogłośnie, jeden radny nieobecny.
 • Uchwalenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pińczów na lata 2022 – 2024 – uchwała przyjęta jednogłośnie, jeden radny nieobecny.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy  w miejscowości Gacki Osiedle. Po długiej dyskusji i wystąpieniu przedstawicieli mieszkańców Osiedla Gacki Osiedle radni podjęli uchwałę. 11 radnych było za, 4 radnych przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny był nieobecny. 
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy w miejscowości Grochowiska – 18 radnych za, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny nieobecny.
 • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy – w Pińczowie – uchwała przyjęta jednogłośnie, jeden radny nieobecny.
 • Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości – w miejscowości Winiary  – uchwała przyjęta jednogłośnie, jeden radny nieobecny.

Zwieńczeniem sesji było sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu dla Rodzin Wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” w Gminie Pińczów w 2021 roku oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu dla Seniorów „Pińczowska Karta Seniora”  w 2021 roku. Ponadto radni zapoznani zostali z oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Pińczów za rok 2021.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com