Ostatnia prosta do uzdrowiska

0

W środę 17 czerwca, podczas sesji nadzwyczajnej Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej podjęła uchwałę ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Kazimierza Wielka.

To bardzo istotny krok w kierunku stworzenia w naszym mieście strefy uzdrowiskowej” –podkreśla burmistrz Adam Bodzioch.

Zanim on jednak nastąpił, beneficjenci – gospodarze powiatu i gminy, musieli spełnić szereg innych warunków, a wszystko zaczęło się w roku 2016. Wtedy to ówczesny marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wydał koncesję na wydobywanie wód termalnych ujęciem „Cudzynowice GT-1”.Rok później kazimierscy samorządowcy podjęli uchwałę intencyjną i tym samym rozpoczęła się długotrwała i kosztowna procedura planistyczna.

W roku 2018, dwa lata od złożenia wniosku, Minister Zdrowia potwierdził możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za obszar ochrony uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”,. Kolejnym przystankiem na tej drodze były ustalenia  ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wynikiem szczegółowych dyskusji była decyzja o możliwości zmiany zagospodarowania i sposobu użytkowania zabytku archeologicznego, jakim jest obronna osada i cmentarzysko z II okresu brązu, w taki sposób żeby stał się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy a jednocześnie nie zajmował tak cennego inwestycyjnie obszaru” – wyjaśnia Ewelina Kurek, inspektor ds. budownictwa w kazimierskim ratuszu.

Wreszcie 26 marca 2020 roku, Ministerstwo Rolnictwa wyraziło zgodę na  przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas I-III .

W międzyczasie Prezes Rady Ministrów 31 maja 2019 roku nadał nam Status obszaru ochrony uzdrowiskowej pn. „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Kazimierza Wielka”, a kazimierska Rada Miejska, 15 lipca tego samego roku uchwaliła Statut Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej „Kazimierza Wielka”uzupełnia inspektor Ewelina Kurek.

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem o Kazimierzy Wielkiej będziemy mogli mówić, jak o miasteczku zdrojowym. Trzymamy kciuki za pomyślność dalszych etapów inwestycji.

Dodajmy na zakończenie, że kazimierscy radni podjęli tę – jakże ważną dla miasta uchwałę podczas XXX – jubileuszowej sesji Rady Miasta i Gminy. To musi coś oznaczać.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com