Od soboty cała Polska w czerwonej strefie. Sprawdź, co to oznacza

0

Od soboty, 24 października w całej Polsce obowiązuje czerwona strefa. Co to oznacza i jakie obostrzenia wprowadził rząd?

Wśród nowych ograniczeń znajdą się:

• objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
• w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
• zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów;
• zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
• max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym, m. in. w zakresie wydarzeń religijnych odbywających się w kościele, gdzie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult, a limit przewiduje 1 osobę na 7 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

„Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad”

Rząd podkreśla, że ważne jest przestrzeganie reżimu sanitarnego i zaleca ograniczenie wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Na poważne zagrożenie dla zdrowia i życia narażone są przede wszystkim osoby starsze, powyżej 70. roku życia. Premier zaapelował do seniorów, aby nie wychodzili z domu i nie przemieszczali się.

Szef rządu poinformował, że zostaje uruchomiony program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który pozwoli na objęcie osób starszych niezbędną opieką. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.
Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com