Obwodnica dla Zbludowic pewna!

0

Ponad pół miliarda złotych – tyle kosztować będą drogi, które samorząd województwa świętokrzyskiego chce wybudować w tej perspektywie finansowej. To bardzo istotne i długo wyczekiwane inwestycje dla naszego regionu. Jeśli chodzi o teren Ponidzia, to bardzo ważna informacja, bo na niektóre z dróg mieszkańcy wyczekiwali nie po kilka, ale po kilkadziesiąt lat! Tak jest w przypadku np. budowy obwodnicy Pińczowa, przeprawy przez Wisłę i Nidę w Nowym Korczynie, czy budowy obwodnicy dla Zbludowic.

img_3511_35260

W poniedziałek, 21 listopada 2016 roku marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członek zarządu Jan Maćkowiak podpisali pre- umowę w tej sprawie z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – Damianem Urbanowskim.

obwodnica2
557 milionów złotych, 12 różnych inwestycji drogowych, 123 kilometry dróg, 8 obwodnic i dwa mosty – to liczby związane z poniedziałkowym wydarzeniem. Do tego warto dodać cyfrę 5, bo właśnie w tyle lat marzenia wielu mieszkańców województwa świętokrzyskiego mają się ziścić. Jako jedni z pierwszych założenia te na własne oczy zobaczą mieszkańcy gminy Busko-Zdrój, bowiem obwodnica Zbludowic idzie na pierwszy rzut wspomnianych realizacji. Ma powstać w przeciągu najbliższych dwóch i pół roku.
Postępowanie przetargowe na realizację tego zadania, a wcześniej zaprojektowanie drogi (system „zaprojektuj-wybuduj”) zostało ogłoszone już w październiku. W poniedziałek – 1 grudnia ŚZDW otworzy złożone oferty i wyłoni wykonawcę. Przypomnijmy, że jednym z warunków do spełnienia przez firmę, która podejmie się wykonania obwodnicy, była jej realizacja najpóźniej do końca maja 2019 roku oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do 3 czerwca przyszłego roku.

podpisy_obwodnica
Jeśli chodzi o kierunek obwodnicy, to będzie ona przebiegać na odcinku niespełna siedmiu kilometrów. Trasa projektowanej inwestycji rozpoczynać się będzie na rondzie w Siesławicach w miejscu przecięcia istniejących dróg powiatowych 0085T i 0084T z drogą wojewódzką nr DW 973. Dalej prowadzić będzie drogą powiatową w sąsiedztwie Karabosów, a następnie obiegnie oczyszczalnię ścieków i poprowadzi wzdłuż korytarza przygotowanego specjalnie dla rzeczonej obwodnicy. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gmina zabezpieczyła przestrzeń dla wykorzystania do budowy drogi okalającej część zdrojową i Zbludowice. W pobliżu nie ma zabudowań, a jedynie działki rolne. Tu jednak projekt będzie zakładał zapewnienie dojazdu do nich. Przejazdy drogowe przewidywane są do wykonania jako wiadukty, natomiast istniejące drogi gminne będą przebiegać w dotychczasowym ukształtowaniu wysokościowym. W ramach realizacji inwestycji ŚZDW przewiduje zamontowanie urządzeń służących ochronie środowiska, czyli przejść dla zwierząt w przepustach, rozwiązania ochrony przed hałasem oraz niezbędny system odwodnienia drogi z układami oczyszczania.
Miejsce włączenia obwodnicy zaplanowało w okolicy 10 kilometra drogi wojewódzkiej nr 973, czyli za mostem w Radzanowie.
img_3514_35261
Budowa obwodnicy Zbludowic będzie kosztować ok. 22,5 miliona złotych. Zgodnie z podpisaną w poniedziałek pre-umową jest to jedna z dwunastu priorytetowych dla naszego regionu inwestycji drogowych i objęta zostanie 85-procentowym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

/kl/

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com