Redakcja  „Tygodnika  PONIDZIA” – czasopisma legitymującego się ponad 25 – letnim stażem wydawniczym na terenie  Ponidzia

Główna siedziba redakcji: gmina uzdrowiskowa Busko-Zdrój – pow. Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie.

W „Tygodniku Ponidzia” są zamieszczane informacje z miasta i powiatu, informacje kulturalne, reportaże, sygnały czytelników, polemiki i opinie oraz profesjonalnie przygotowany dział sportowy.

Gazeta „Tygodnik Ponidzia” jest najdłużej istniejącym na Ponidziu czasopismem. Jej dumą jest fakt, iż jest niezależna od opcji politycznych i lokalnych grup biznesowych. Na jej łamach z chęcią występują zarówno działacze lewicy jak  i prawicy.

Dziennikarze –  de facto mieszkańcy Ponidzia, poruszają istotne dla tego regionu sprawy, opisując aktualne wydarzenia, interweniując w wielu spornych kwestiach  i odsłaniając kulisy, dla wielu nie zawsze jasnych gier politycznych, starają się pomagać mieszkańcom i odzwierciedlać ich codzienne życie.

Jest to gazeta o treści informacyjno-publicystycznej. Prowadzonych było w niej kilka działów, które zmieniały się na przestrzeni lat. Drukowanych było kilka powieści (ok. 6 – 7). Były też stałe felietony – na str. 16 Adama Ochwanowskiego, wewnątrz – Franciszka Rusaka (tematyka polityczna, krajowa), a także artykuły dotyczące wycieczek krajobrazowych i zabytków po Ponidziu oraz cykl materiałów „Busko wczoraj i dziś” a także „Poczet buskich ulic”.

Zamieszczane są również felietony – kącik dot. miejskiego szpitala, wiadomości z KRUS – autorka Agnieszka Budera, później Edyta Woźniak. Jest stała strona porad – redagowana przez Barbarę Ścisło. Niegdyś drukowany był cykl prezentacji wszystkich sołectw gminy Busko Zdrój – autor Leszek Marciniec. Teraz, raz w miesiącu znajdziemy stronę Mozaiki Powiatu Pińczowskiego i wiadomości z gmin: Złota, Działoszyce, Michałów, Kije (pow. pińczowski), Wiślica, Nowy Korczyn, Stopnica, Gnojno (pow. buski), Bejsce, Opatowiec (pow. kazimierski) i cotygodniowa strona z powiatu i gminy Kazimierza Wielka oraz gminy Busko-Zdrój. Są tu też zamieszczane informacje z gminy Chmielnik.

Materiały z gmin i powiatu, artykuły sponsorowane, reklamy oraz informacje bieżące opracowują: Joanna Strączek i Anna Rykulska.

Sprzedaż prowadzona jest przez firmy: RUCH.; KOLPORTER, GARMOND oraz kolportaż własny (dostarczana do hoteli, stacji benzynowych, sklepów i instytucji)

Gazeta ukazuje się w każdy wtorek. Format czasopisma A-3. W takiej formie ukazuje się niezmiennie od pierwszego wydania. Liczy 16 stron, w tym (obecnie) 13 stron redakcyjnych i 3 ogłoszeniowe. Załączany jest też 16-stronicowy dodatek z programem telewizyjnym formatu A-4 Dodatek ukazuje się od października 2001 roku – w pełnym kolorze. Zasadnicza gazeta – w pełnym kolorze od kwietnia 2003 roku.

Tygodnik PONIDZIA ukazuje się także na terenie powiatów:
– buskiego (gminy: Busko – Zdrój, Stopnica, Wiślica, Nowy Korczyn, Solec – Zdrój, Pacanów, Gnojno, Tuczępy);
– pińczowskiego (gminy: Pińczów, Działoszyce, Złota, Michałów, Kije);
– kazimierskiego (gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec) i powiatów ościennych: kieleckiego (gmina Chmielnik oraz w kilku punktach w Kielcach), jędrzejowskiego (gmina: Imielno), staszowskiego (gmina: Oleśnica).

 

Zgoda na wykorzystywanie nieodpłatne fotografii,materiałów filmowych oraz tekstów dostarczanych do P.W.H. „Ponidzie Press”.

Przesyłając wyżej wymienione materiały na adres gazeta@tygodnikponidzia.pl wyrażam zgodę na ich wykorzystanie i publikację przez P.W.H. Ponidzie Press. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie nadesłanych materiałów na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.), Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że fotografie,filmy i teksty zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa. Jednocześnie poświadczam iż posiadam zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciach/filmach.

 

Powered by themekiller.com