„Morze Pińczowskie” – wracamy do tematu

0

Czy nadnidziańskie łąki zamienią się w „jezioro”, a Zakrzów i Skrzypiów przestanie tonąć podczas powodzi? Jest na to szansa.

Kilka lat temu powstał rządowy program ochrony przed powodzią dorzecza górnej Wisły w skład którego wchodzi program inwestycyjny w zlewni Nidy. Z inicjatywy władz powiatu i gminy  znalazł się tam zapis, mówiący o tym iż  „polder Pińczów o objętości ok. 5 mln m3 jest planowany jako polder obwałowany, z możliwością pogłębienia. Procedury na przestrzeni tych kilku lat nieco się przedłużały, zmieniały się zapisy, ale wskutek działań pińczowskich samorządowców sprawa ruszyła do przodu. W realizacji inwestycji uczestniczyć będzie zarówno powiat, jak i gmina Pińczów.

Kilka dni temu burmistrz Miasta i Gminy Pińczów, w towarzystwie posła Michała Cieślaka gościł w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, gdzie odbyło się  spotkanie w sprawie budowy zbiornika retencyjnego na rzece Nidzie. Gości z Ponidzia podjął wiceminister Grzegorz Witkowski, a burmistrz Włodzimierz Badurak przedstawił koncepcję budowy zbiornika.

Plany zakładają zlokalizowanie zbiornika na części tzw. suchego polderu „Michałów”, na najniżej położonym terenie polderu, na gruntach miasta Pińczowa i sołectwa Skrzypiów, po południowej stronie rzeki Nidy. Koncepcję polderu opracowała PGW Wody Polskie w Krakowie. Projektowany zbiornik retencyjny miałby powierzchnię ok. 85 ha, przy głębokości dochodzącej do 3,5 m, co wymaga częściowego pogłębienia polderu. Obecnie na terenie zaplanowanym do budowy zbiornika znajdują się użytki zielone, całkowicie zalewane wodami powodziowymi podczas załamań pogody.

Zbiornik pozwoliłby na zmagazynowanie znacznych ilości wody; jego proponowana pojemność to ok. 1,7 mln m3, a całego polderu ponad 5 mln m3. W czasie okresów suszy jak i powodzi regulacja przepływu wody na zaporze zabezpieczyłaby zarówno braki wody jak i jej ewentualny nadmiar na terenach położonych po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak w porozumieniu ze starostą pińczowskim Zbigniewem Kierkowskim prowadzą intensywne działania dotyczące budowy zbiornika retencyjno – rekreacyjnego na rzece Nidzie. Jest o tym mowa w porozumieniu samorządów na rzecz utworzenia Obszaru Strategicznej Interwencji „Ponidzie”, które zostało zawarte w październiku 2019 roku. Z kolei 6 lutego tego roku, Gmina Pińczów przesłała do ministra Marka Gróbarczyka wniosek o włączenie zadania budowy zbiornika do rządowego programu budowy zbiorników retencyjnych na terenie całego kraju. Kilka miesięcy później – w maju – do marszałka województwa świętokrzyskiego trafił wniosek o wprowadzenie budowy zbiornika do Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, a także o wsparcie tej budowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Plany ciekawe, oby zostały zrealizowane.

Joanna Strączek

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com