Młodzi do wojska

0

Kilkanaście dni trwała kwalifikacja wojskowa w powiecie pińczowskim.

W poniedziałek 3 lutego komisja oficjalnie rozpoczęła swoją pracę, a „na pierwszy ogień” poszli młodzi mieszkańcy Miasta i Gminy Pińczów. W dalszej kolejności przed Powiatową Komisją Lekarską stawili się panowie z gmin: Działoszyce, Kije, Michałów i Złota.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Tego roku obowiązek poddania się kwalifikacji wojskowej objął:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej
  • kobiet urodzonych w latach 1996-2000, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej
  • osob, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

W spotkaniu inicjującym pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej udział wzięli: ppłk Tomasz Kokociński – szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku – Zdroju, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, wiceburmistrz Miasta i Gminy Pińczów Beata Kita, sekretarz Gminy Pińczów Marcin Kozłowski, naczelnik UMiG Pińczów Michał Ryk i inspektor Jolanta Gaj. Przewodniczącą Powiatowej Komisji Lekarskiej była tego roku lek. med. Maria Kretska, a nad sprawnym przeprowadzeniem kalifikacji czuwali pracownicy starostwa powiatowego: Ewa Nowak i Wojciech Zachariasz z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz dyrektor Michał Klamiński z hali sportowej, w charakterze sekretarza komisji.

Po przeprowadzeniu badania komisja wydała każdemu z poborowych pisemne orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej ustalając jedną z poniższych kategorii:

  • Kategoria A – zdolny do czynnej służby wojskowej: zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej, z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej.
  • Kategoria B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, jednak w okresie do 12 lub 24 miesięcy od dnia badania, rokuje nadzieję na odzyskanie zdolności do jej pełnienia. Osoby takie zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została niezdolność.
  • Kategoria D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych.
  • Kategoria E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie wojny, pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji.

Łącznie przed pińczowską Powiatową Komisją Lekarską stanęło 211 młodych mężczyzn z rocznika 2001, 26 mężczyzn z roczników 1996 -2000, a także 11 kobiet.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com