Redakcja:

„Tygodnik PONIDZIA”
Kilińskiego 16
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 73 77
e-mail: gazeta@tygodnikponidzia.pl

Redaktor naczelny: Czesław Chałat tel. 730 343 361; 602 78 78 12 ponidziepress@post.pl
Z-ca redaktora naczelnego: Barbara Ścisło tel. 730 319 228 gazeta@tygodnikponidzia.pl

 

Dziennikarze:
(gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Wiślica, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Bejsce, Skalbmierz, Pińczów, Działoszyce, Michałów, Złota oraz miasto Chmielnik)                                                                                     

Anna Rykulska, tel. 530 275 387

e-mail: anna.rykulska@tygodnikponidzia.pl    

(gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota, Kazimierza Wielka, Bejsce, Opatowiec, Czarnocin, Skalbmierz, Busko-Zdrój, Stopnica, Wiślica i inne) 
Joanna Strączek – Dziabała, tel. 668 361 260
e-mail: joanna.straczek@tygodnikponidzia.pl

 

Biuro marketingu, reklam i ogłoszeń:

Kilińskiego 16 ( Ip.) 
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 378 73 77;   530 275 387
e-mail: gazeta@tygodnikponidzia.pl
lub tel/fax 41 370 89 90

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów. Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Za treść ogłoszeń i artykułów sponsorowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

 

Wydawca:

Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe „PONIDZIE PRESS”
ul. Rogatka 25   26-026 Bilcza
NIP: 657-101-84-91

Skład i łamanie: własny
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o. o. w Warszawie,
oddział Poligrafia – Drukarnia w Sosnowcu