Konferencja na 60-lecie

0

Uroczysta konferencja zainaugurowała obchody 60-lecia nadania praw miejskich Kazimierzy Wielkiej. W sobotnie przedpołudnie 20 lipca w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie, podczas którego naukowcy wygłosili kilka ciekawych prelekcji tematycznie związanych z historią miasteczka.

 

Wcześniej jednak licznie zebranych gości powitał burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Adam Bodzioch.

60 lat w dziejach kraju o ponad 1000 letniej historii to okres stosunkowo niewielki. 60 lat w historii w Kazimierzy Wielkiej to jednak imponujący okres czasu. Warto więc przyjrzeć się temu 60-leciu poruszając niektóre blaski i cienie minionego okresu. Ufam, że niektóre poruszone dzisiaj sprawy zachęcą do pogłębionej refleksji nad rozwojem miasta w najbliższej przyszłości, co – jak wiadomo – leży nam wszystkim na sercu (…). Dzieje miasta możemy podzielić na dwa okresy: lata 1959 do 1990 i od 1990 do chwili obecnej (…) Drugi okres to czas powołania samorządu terytorialnego, najpierw gminnego, a potem także powiatowego. Działania i współpraca tych samorządów zmieniły oblicze naszego miasta. To te samorządy przy aplikacji środków unijnych wzbogaciły i wzbogacają nasze miasto tworząc nową infrastrukturę różnych obiektów. (…) Jubileusz 60 lecia nadania praw miejskich to doskonała okazja, by na nowo zdefiniować Kazimierzę Wielką, która dzisiaj jest w kolejnym etapie swojej historii. W roku 2019 Kazimierza Wielka jest miejscem skierowanym na przyszłość. Opierając się na kulturowym dziedzictwie, tożsamości lokalnej i regionalnej, odpowiadając na wezwania współczesnej Europy, tworzymy dzisiaj miasto naszych wspólnych marzeń (…)”mówił gospodarz miasta.

Słów tych wysłuchali prelegenci przybyli na konferencję, goście z Altenstadt i Buczacza – miast zaprzyjaźnionych z Kazimierzą, delegacje z Proszowic i Skarżyska – Kamiennej, gospodarze powiatu kazimierskiego, radni powiatowi, gminni i sołtysi, pracownicy urzędu, dyrektorzy szkół, księża i panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Zacnemu gremium bardzo spodobały się dwie prelekcje wygłoszone przez naukowców zaproszonych na konferencję. Jako pierwszy głos zabrał prof. Stanisław Wiech i przekazał kilka cennych informacji w temacie „60 lecie Miasta Kazimierza Wielka wpisuje się w 100 lecie Niepodległości”. Z kolei dr Krzysztof Tunia bardzo ciekawie opowiedział o „Najważniejszych odkryciach archeologicznych na ziemi kazimierskiej”.

Głos zabrali również zaproszeni goście. Na ręce burmistrza Bodziocha przekazywano gratulacje, życzenia i kwiaty. Padło wiele ciepłych słów i wzruszających wspomnień. Serdecznie na temat współpracy między samorządami wypowiedział się starosta Jan Nowak, powinszowania przekazał burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy oraz panie ze Skarżyska – Kamiennej: Katarzyna Michnowska Małek z MCK i Beata Rybarczyk z UTW.

 

W części artystycznej odbył się koncert „Niby Nic” Agnieszki Roznerówny z udziałem Edwarda Zawilińskiego, a jubileuszowy wiersz własnego autorstwa odczytała kazimierzanka Bożena Piwudzka. Na okoliczność 60-lecia w holu KOK zaprezentowano dwie wystawy: „Kazimierza dawniej i dziś” oraz „Pałac Lacon – początki XX wieku”.

Każdy z uczestników konferencji otrzymał ponadto album wydany przez Urząd Miasta i Gminy zawierający 200 zdjęć autorstwa Zdzisława Pilarskiego.

Konferencję prowadziła Agnieszka Styczeń z kazimierskiego ratusza.

                                                                                                                          Joanna Strączek

 

„(…) I ja  w kraju mam zakątek

W którym kiedyś się rodziłam

Tu rodzina, tak znajoma

Tutaj serce zostawiłam

Ten zakątek to Kazimierza

Powiatowe miasto skromne

Ale jakże ukochane

Przywiązaniem wręcz ogromne (…)”

(Fragment wiersza Bożeny Piwudzkiej)

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com