„Jeszcze uzdrowisko, czy już blokowisko?!” – pytają oburzeni mieszkańcy

0

Mieszkańcy Buska-Zdroju sprzeciwiają się planom budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Grotta. Twierdzą, że inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie chronionej strefy uzdrowiskowej, co jest niezgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Poza tym uważają, że realizacja inwestycji wpłynie negatywnie na rozwój i funkcjonowanie strefy uzdrowiskowej i stanie się uciążliwa dla mieszkańców. Powołali w tej sprawie komitet społeczny. Co na to buski magistrat?

fot. archiwum prywatne

Mieszkańcy twierdzą, że o planowanej inwestycji dowiedzieli się przypadkiem pod koniec września. Wyrażają swój niepokój i nie zgadzają się na powstanie „blokowiska” w strefie B, części uzdrowiskowej miasta, dokładnie przy ul. Grotta oraz Parkowej. To tu prywatny inwestor chce wybudować dwa bloki, a przynajmniej takie ma plany.

„Nie zgadzamy się na niszczenie naszego miasta”

– Inwestycja, o której mowa, jest sprzeczna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i narusza warunki zabudowy na tym terenie. Nie wyobrażamy sobie dwóch potężnych bloków w miejscu, gdzie plan przestrzenny zagospodarowania tego terenu zakłada budowę jedynie domków jednorodzinnych i pensjonatów. Skąd pomysł inwestora na takie budynki w miejscu innego przeznaczenia? Takie blokowisko przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w naszym mieście wprowadzi chaos w zabudowie oraz ogromne utrudnienie dla kuracjuszy, mieszkańców i turystów odwiedzających Busko. Ul. Grotta już teraz jest drogą o dużym natężeniu ruchu, do tego dojdzie wysokie natężenie hałasu, spalin i emisji fal elektromagnetycznych – mówią przedstawiciele komitetu społecznego, powołanego m.in. w tej sprawie.

„Planowana inwestycja rażąco narusza charakter zabudowy terenu”

Mieszkańcy twierdzą również, że inwestycja, o której mowa, wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną. – Według planu inwestora teren zostanie podniesiony o 1 metr, wskutek czego może dochodzić do zalewania okolicznych posesji. Obawiamy się również o swoje bezpieczeństwo i komfort życia. Ulica Cyprysowa miała być, według miejscowego planu – drogą ślepą z zawrotką. Inwestor natomiast zaplanował na tym właśnie odcinku do zawracania-bloki, a w dalszej części połączenie tej ulicy z ul. Grotta, co spotęguje natężenie ruchu na tym odcinku. Faktem jest, że na skrzyżowaniu ulic: Grotta, Parkowej i Jodłowej bardzo często dochodzi do kolizji drogowych – twierdzą mieszkańcy.

fot. mat.pras.

Ponadto, bezprawne jest to, iż inwestor dopuścił się naruszenia nieprzekraczalnej linii zabudowy, którą bardzo ściśle określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wznoszone obiekty będą oddziaływać negatywnie na życie mieszkańców. Obawiamy się znacznego zacienienia, zalewania okolicznych działek oraz dyskomfortu estetycznego. Planowana inwestycja rażąco narusza charakter zabudowy terenu. Chcemy chronić naszego prawa własności zagwarantowane konstytucją! – podkreślają.

W tej sprawie wystosowali pismo do burmistrza Buska-Zdroju, wyrażając swój sprzeciwem wobec wspomnianej inwestycji. Pod petycją podpisało się blisko stu mieszkańców. Co na to buski magistrat? Czy zostanie wydane pozwolenie na budowę dwóch bloków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie chronionej strefy uzdrowiskowej?

Otrzymaliśmy lakoniczną odpowiedź od wiceburmistrza Michała Marońskiego, że „nie ma tam wydanego pozwolenia na budowę”. Nie zostało jednak sprecyzowane, czy wniosek inwestora o pozwolenie na realizację inwestycji został odrzucony, czy też jeszcze jest weryfikowany”. Będziemy się przyglądać tej sprawie.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com