Jest dofinansowanie na renowację sakralnych zabytków

0

Kościoły w Chotelku, Szańcu i przykościelny cmentarz w Szczaworyżu – to zabytkowe obiekty sakralna na terenie gminy Busko-Zdrój, które doczekają się prac m.in. konserwatorskich i restauratorskich. Choć dotacja gminy na ten cel nie jest duża.

fot. mat.pras.

Buscy radni podjęli uchwały o udzieleniu przez tutejszą gminę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach sakralnych na terenie gminy, wpisanych do rejestru zabytków. Wsparciem objęte zostały: kościół pw. Św. Stanisława Biskupa w Chotelku należący do Parafii pw. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu i zabytkowy cmentarz przykościelny stanowiący element zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Starszego w Szczaworyżu.

– Wysokość finansowego wsparcia dla każdego z wymienionych obiektów wyniesie 10 tys. zł, zaś szczegółowe warunki przekazania dotacji na zadania objęte dofinansowaniem zostaną określone w umowach zawartych z wnioskującymi podmiotami – informują urzędnicy.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com