Inwestycja w edukację – inwestycją w przyszłość

0

RPO - fot. mat.pras.

Zakup sprzętu komputerowego i nowoczesnych pomocy dydaktycznych, remonty sal lekcyjnych oraz sanitariatów – dzięki unijnemu dofinansowaniu Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu oraz Zespół Szkół w Topoli zmieniły swoje oblicze.

Współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt „Kompleksowa modernizacja i doposażenie placówek oświatowych na terenie gminy Skalbmierz” to bez wątpienia znakomita inwestycja w edukację i najmłodsze pokolenie. Projektem objęto Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu oraz Zespół Szkół w Topoli. W obydwu szkołach istotnym problemem był zły stan techniczny sal lekcyjnych, jak również niedostateczne ich wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W pierwszej z placówek oświatowych priorytetem był generalny remont sali gimnastycznej polegający na cyklinowaniu i malowaniu parkietu i ścian. Wyremontowano ponadto balkon – widownię, zmodernizowano szatnie, sanitariaty i natryski, przeprowadzono remont magazynu na sprzęt sportowy. Równie zaawansowane prace objęły pomieszczenia biblioteczne i klatkę schodową. Wymieniono stolarkę drzwiową, którą dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymieniono również instalację elektryczną i pomalowano ściany wewnętrzne. Roboty remontowe objęły też sale lekcyjne – dwie matematyczne, polonistyczną i językową.

Środki pozyskane w ramach projektu pozwoliły ponadto na zakup dla uczniów szkoły w Skalbmierzu 22 komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego oraz oprzyrządowania komputerowego. Doposażono pracownię języka angielskiego, fizyczną, biologiczno – przyrodniczą, chemiczną, dwie pracownie matematyczne, pracownię przyrodniczo – geograficzną i matematyczno – fizyczną. Sale te wzbogaciły się o tablice interaktywne, laptopy, meble i pomoce dydaktyczne.

W Zespole Szkół w Topoli w ramach projektu wyremontowano salę gimnastyczną wraz z wymianą posadzki. Unijne środki pozwoliły też na szereg zakupów – pracownia komputerowa wzbogaciła się o komputer z oprogramowaniem, monitor, projektor i ekran projekcyjny.  Do pracowni przedmiotów przyrodniczych zakupiono tablicę interaktywną, projektor, laptop, tablicę ultra tryptyk, zestaw głośnikowy i meble. Nowe pomoce dydaktyczne trafiły też do pracowni biologicznej, fizycznej, chemicznej, matematycznej i geograficznej.

 

Ogólna wartość projektu to ponad 700 tysięcy złotych, a dofinansowanie z unijnego budżetu wyniosło ponad 500 tysięcy złotych.

– Fundusze europejskie dały nam możliwość przeprowadzania niezbędnych remontów, które znacząco poprawiły warunki nauki. Jestem przekonany, że zakupione w ramach projektu pomoce uatrakcyjnią proces dydaktyczny  Dzięki środkom dostępnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możemy  dziś zadbać o to, by dzieci i młodzież uczyły się w odnowionych salach, korzystając z nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych – mówi Marek Juszczyk, burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

Realizowany w gminie Skalbmierz projekt jest doskonałym przykładem istotnego wsparcia ze strony Funduszy Europejskich w naszym regionie. Dzięki zainwestowanym środkom świętokrzyskie szkoły mają szansę stać się nowoczesnym, przyjaznym miejscem dla uczniów – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.   

 

Opisy do zdjęć:

  1. Sala gimnastyczna w ZSO w Skalbmierzu;
  2. Zaplecze sportowe – sanitariaty w ZSO w Skalbmierzu;
  3. Sala lekcyjna z wyposażeniem w ZSO w Skalbmierzu;
  4. Pracownia informatyczna w ZPO w Skalbmierzu;
  5. Szatnia szkolna w ZSO w Skalbmierzu;
  6. Odnowiona pracownia komputerowa w ZS w Topoli
  7. Projektor i ekran w sali komputerowej w ZS w Topoli;
  8. Sala gimnastyczna w ZS w Topoli.
Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com