Hostel – tu znajdą schronienie osoby w sytuacji kryzysowej

0

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej, która uniemożliwia im pobyt w miejscu zamieszkania, mogą skorzystać z tymczasowego całodobowego schronienia w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju, działającego przy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

fot. mat.pras.

Aktualnie hostel,dysponuje docelowo 9 miejscami noclegowymi. Pobyt w ośrodku jest formą pomocy mającą na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie czasowego schronienia. Osoby, które tu trafią mogą także skorzystać z pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej, a także specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc, tzw. terapeuty uzależnień. Przebywający w placówce mają zapewnione: wyżywienie, środki higieny osobistej i środki czystości.

Do hostelu przyjmowane są osoby, które znajdują się w sytuacji kryzysowej m. in. doznające przemocy oraz w sytuacjach losowych takich jak: pożar domu, powódź itp. Kto może przebywać w hostelu? Osoby pełnoletnie zamieszkujące powiat buski, dzieci pozostające pod opieką prawnego opiekuna, a także osoby zdolne do samoobsługi.

Osobom korzystającym z hostelu pomagamy w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej m. in poprzez aktywną współpracę z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, policji, oświaty, sądu – zapewnia Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Busku-Zdroju.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com