Historia i użytkowa nowoczesność Parku w Zborowie

0

Nasza gmina w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy” realizuje zadanie pn. „Zagospodarowanie fragmentu zabytkowego parku w Zborowie”.

Realizacja zadania ma na celu m.in. adaptację historycznego założenia ogrodowego do potrzeb współczesnej społeczności lokalnej i odwiedzających, poprawę wizualnej i użytkowej  jakości oraz bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, stworzenie zielonej przestrzeni, polepszenie warunków do czynnego wypoczynku i spędzania czasu na powietrzu.

W ramach realizacji zadania zostanie wykonana nowa wiata przystankowa, powstaną alejki spacerowe, altana oraz urządzenia małej architektury. Zostaną wytyczone dwie ścieżki edukacyjne: ścieżka przyrodnicza oraz historyczna z tablicami informacyjnymi. Zaplanowano również nasadzenia nowej roślinności m.in. łąkę ekologiczną, ogród ziołowo – kwiatowy, murawę piknikową.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com