GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW W SOLCU-ZDROJU

0

Tegoroczne gminne święto plonów przyciągnęło do Solca-Zdroju tłumy mieszkańców gminy, turystów i kuracjuszy. W czwartek, 15 sierpnia, na obchody tego najważniejszego dla rolników święta przybyli przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, reprezentanci gminnych sołectw, delegacje wieńcowe.

Swoją obecnością zaszczycili nas: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pan Piotr Wawrzyk, były poseł do Parlamentu Europejskiego pan Czesław Siekierski, poseł na Sejm RP pan Michał Cieślak, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego pan Jan Bartosik (radny Rady Powiatu Buskiego), starosta Powiatu Buskiego pan Jerzy Kolarz, przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Gądek, Członek Zarządu Powiatu Buskiego pan Tomasz Mierzwa, radny Rady Powiatu Buskiego pan Jerzy Kordos, burmistrz Miasta i Gminy Stopnica pan Ryszard Zych, zastępca naczelnik Urzędu Skarbowego w Krakowie  – Nowej Hucie pani Agata Olbrich, radni Rady Gminy Solec-Zdrój oraz sołtysi poszczególnych sołectw wraz z radami sołeckimi i delegacjami wieńcowymi. Dożynki Gminy Solec-Zdrój rozpoczęły się uroczystą mszą świętą dziękczynną w kościele pw. św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. Odprawił ją ksiądz proboszcz Mirosław Tomasik. Po mszy barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą ze Szczucina oraz starostów dożynek – Jolantę Kasperkowicz i Waldemara Walaska przemaszerował z kościoła na stadion sportowy.

Pod sceną złożono 10 pięknych wieńców dożynkowych. Po uroczystym odśpiewaniu hymny państwowego i przywitaniu zaproszonych gości starostowie dożynek przekazali na ręce wójta Gminy Solec-Zdrój pana Adama Pałysa chleb dożynkowy ze słowami, by był on dzielony sprawiedliwie i aby nikomu go nie zabrakło. Po przemówieniu wójta gminy, zgodnie z tradycją, podzielono się chlebem z licznie zgromadzoną publicznością.

Jak co roku, wójt Adam Pałys wraz z przewodniczącym Rady Gminy Solec-Zdrój Pawłem Patrzałkiem wręczyli nagrody honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla Gminy. Statuetkę Magnolii 2019 otrzymały dwie osoby – pan Lucjan Swatek – przedsiębiorca, społecznik, aktywny uczestnik lokalnych inicjatyw oraz pan Stefan Nurek – były dyrektor miejscowej szkoły, wieloletni nauczyciel zaangażowany z działania na rzecz lokalnej społeczności.

Nagroda Samorządowca Roku trafiła w ręce Pana Czesława Zeliasza – wieloletniego zarówno sołtysa wsi Piestrzec, jak i radnego Rady Gminy. Część obrzędową zakończył konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku w szranki do konkursu stanęło aż 10 sołectw: Zborów, Zagajów, Włosnowice, Wełnin, Świniary, Sułkowice, Solec-Zdrój, Piestrzec, Piasek Mały, Kików. Komisja w składzie: przewodnicząca – Agata Olbrich, członkowie – Justyna Błaszczyk, Renata Szybowska, Edyta Patrzałek, Piotr Kalita została postawiona przed nie lada wyzwaniem, albowiem wszystkie delegacje wieńcowe były doskonale przygotowane. Ostatecznie zwyciężył wieniec z miejscowości Kików, który będzie reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych. Dodatkowe nagrody dla delegacji wieńcowych ufundowali państwo Agnieszka i Tomasz Kaleta – właściciele Spółki Malinowe Hotele oraz pan Paweł Patrzałek – przewodniczący Rady Gminy Solec-Zdrój.

W czasie radosnej biesiady dożynkowej publiczność bawiła się przy występach kapeli „Buskowianie” oraz zespołu „Blue Rey”. Mieliśmy także okazję wysłuchać twórczości poetyckiej pana Stanisława Dybały. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Paulina Wojtacha

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com