Gminne inwestycje gminy Opatowiec na finiszu

0

Pomimo pandemii koronawirusa gmina Opatowiec nie zwalnia inwestycyjnego tempa. Obecnie realizowanych jest kilka inwestycji, których zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku.

Jedną z nich jest remont budynku tutejszego Domu Kultury. W ramach inwestycji, której koszt to około 350 tys. zł wykonano już roboty rozbiórkowe: podestu żelbetowego, zadaszenia sceny, nawierzchni placu utwardzonej betonem, murków ogrodzeniowych wraz z panelami ogrodzeniowymi, a także rozebranie istniejącego zsypu węglowego i nawierzchni bezpośrednio przylegających do terenu robót. Do chwili obecnej wykonano także m.in.: płytę przykrywającą istniejący zbiornik na ścieki sanitarne, nowy zsyp na węgiel, nawierzchnię z kostki w kolorze grafitowym z elementami czerwonymi i odwodnienie terenu placu.

Kolejne etapy inwestycji, które już zostały zakończone, to scena z nawierzchni z kostki brukowej i schody zewnętrzne. Zamontowane zostały również instalacje z paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją wewnętrzną. Oczywiście obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z myślą o nich powstała pochylnia wjazdowa.

Jakie jeszcze prace będą realizowane w ramach wspomnianej inwestycji? – Do wykonania pozostało nam jeszcze budowa zadaszenia sceny zewnętrznej, montaż drzwi wejściowych do sali Domu Kultury z zewnątrz, stolarka okienna i drzwiowa, projektowana ściana przy scenie wewnętrznej sali Domu Kultury, remont podłogi w sali obiektu, elewacja, malowanie wewnątrz, schody na scenę wewnętrzną w sali obiektu, obróbki blacharskie oraz dostawa i montaż instalacji klimatyzacji. Przed wykonawcą jest także przebudowa schodów wejściowych do budynku, a także wykonanie liter na elewacji „Dom Kultury w Opatowcu” informuje Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu. Termin zakończenia prac planowany jest na 30 listopada bieżącego roku.

– Domy Kultury to miejsca integracji społecznej międzypokoleniowej. Wierzę, że remont sprawi, że mieszczkańcy naszej gminy częściej będą odnajdować sposobność do wspólnych spotkań, a odnowiony obiekt będzie tętnił życiem – podsumowuje Sławomir Kowalczyk, burmistrz Opatowca.

Obecnie, na terenie gminy trwają także prace polegające na przebudowie boisk sportowych na obiektach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Opatowcu i Krzczonowie. Poprawa infrastruktury sportowej przy wspomnianych placówkach oświatowych gminy to kolejne zadania realizowane w tym roku. W ramach przebudowy wykonane zostanie boisko sportowe o wymiarach 48×26 m z nawierzchnią sztuczną, z ogrodzeniem, piłkochwytami, oświetleniem, a także bieżnia ze skocznią do skoku w dal.

 „Przebudowa boiska rekreacyjno-szkolnego w Opatowcu” jest zadaniem realizowanym w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii”. Wartość inwestycji to blisko 430 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31 października 2020 roku.

Warto wspomnieć, że we wrześniu rozstrzygnięto przetarg na budowę siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Opatowcu. Inwestycja opiewa na kwotę ponad 117 tys. zł. Siłownia ma być gotowa 28 października 2020 roku.

A.R.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com