Gmina Gnojno rozbudowuje sieć kanalizacyjną

0

Gmina Gnojno przystępuje do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno i Glinka –  etap II”. W maju 2020 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z firmą, którą  wyłoniono w ramach procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Jest to drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości  Gnojno i Glinka. Przedmiotem inwestycji  jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w części centralnej miejscowości Gnojno, gdzie ze względu na istniejącą zabudowę oraz specyfikę ukształtowania terenu konieczne jest zastosowanie kanałów tłocznych oraz indywidualnych przydomowych pompowni ścieków. Roboty obejmują również odcinki sieci w miejscowości Glinka, które rozbudowują wykonaną w poprzednim roku kanalizację. W zakresie inwestycji jest także wykonanie indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych w obrębie budowanych odcinków.

Roboty obejmują miedzy innymi wykonanie :  kanałów grawitacyjne Ø 200 PVC 431,90 mb, kanałów bocznych grawitacyjnych Ø 160 PVC, 87 mb, kanałów tłocznych Ø 50-63 PE  1450,40 mb, 23 szt. UZT – H =2300 mm,  studnie kanalizacyjne Ø 425 – 22 szt.

Na realizację zadania Gmina Gnojno uzyskała w części umarzalną pożyczkę ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

A.W.

Udostępnij.

Komentowanie zostało wyłączone.

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com