Co z remontem kościółka w Chotelku Zielonym?

0

XVI-wieczny drewniany kościółek w Chotelku Zielonym to niezwykle cenny obiekt wśród zabytków sakralnych województwa świętokrzyskiego. Zakres prac jest jednak bardzo ograniczony. Wszystko przez brak środków.

Prace konserwatorskie przy zabytkowym kościele trwają systematycznie od lat. W tym czasie udało się m.in. odbudować dach i modrzewiowe okna oraz schody, prowadzące na chór. Wymieniona został również posadzka. Odnowiono również zabytkową ambonkę, ołtarz i kopię późnogotyckiego tryptyku.

W tym roku zakres prac jest jednak bardzo ograniczony i nie uda się zakończyć renowacji zabytku. Dlaczego?

– Niestety brakuje nam środków finansowych by zakończyć odnowienie tego pięknego, zabytkowego kościółka. Otrzymaliśmy dotację z miasta i powiatu, ale to nie wystarczy. Pomimo tego, że staraliśmy się o dotację z urzędu marszałkowskiego, to niestety pieniędzy nie udało się pozyskać. Jest mi z tego powodu przykro, ponieważ jest to bez wątpienia cenny obiekt na mapie sakralnych zabytków, nie tylko naszego regionu, ale również całego województwa. Liczyłem, że dzięki tej dotacji prace zakończą się w tym roku. Niestety tak się jednak nie stanie – mówi ks. Marek Podyma, dziekan buskiego dekanatu.

Warto dodać, że kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Chotelku jest jedynym zachowanym na Kielecczyźnie obiektem XVI-wiecznego drewnianego budownictwa sakralnego. Został wzniesiony na planie prostokąta o wymiarach 12×7 metrów, bez wyodrębnionej zakrystii i prezbiterium, z zaznaczoną od wschodu trójboczną absydą. Dwuspadowy dach o konstrukcji nośnej z drewna modrzewiowego, ze szczytem od strony zachodniej, kryty jest gontem. W środkowej części kalenicy mieści się ażurowa, kryta miedzianą blachą wieżyczka z sygnaturką.

fot. Wikipedia

Kruchta przylegająca od południa, dobudowana została w późniejszym okresie, już po wybudowaniu samego kościoła. Wewnątrz kościółka zachowały się niektóre elementy z jego pierwotnego wystroju i wyposażenia. W środku możemy zobaczyć też kamienną gotycką kropielnicę i późnorenesansową ambonę. Na szczególną uwagę zasługuje strop belkowy z zachowaną renesansową polichromią z XVI wieku, przedstawiającą kasetony z rozetami. Najnowsze jego badania sugerują, iż może on pochodzić z innej, starszej świątyni.

Na ścianach dostrzec można niewyraźne ślady dawnych malarskich dekoracji i słabo widoczne krzyże konsekracyjne. W ołtarzu z drugiej połowy XVII w. mieścił się obraz o charakterze barokowym przedstawiający św. Stanisława biskupa, patrona świątyni. Na zasuwie ołtarza – obraz przedstawiający Ukrzyżowanie z Matką Boską, św.Janem i klęczącą fundatorką kościoła, w stroju zakonnym, z herbem Siekierz i datą 1624 r.

Kiedyś w kościółku można było też oglądać najcenniejszy element jego starego wyposażenia – zachowany w dwóch elementach późnogotycki, drewniany tryptyk Męki Pańskiej, datowany na początek XVI wieku. Zachowana jego część centralna przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus i św.Stanisława – brakuje niestety jednej z desek – a wraz z nią namalowanej nań postaci. Lewe, zachowane skrzydło tryptyku, na awersie przedstawia Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie, na rewersie – Ukrzyżowanie i Opłakiwanie. Do naszych czasów nie dotrwał żaden ślad po stojącej pierwotnie obok kościółka drewnianej dzwonnicy. Natomiast po ulokowanym obok świątyni cmentarzu grzebalnym pozostała jedyna pamiątka – eksponowana w kruchcie kościółka płyta nagrobna Anny z Gostyńskich Gniewoszowej z 1630 r.

Udostępnij.

Dodaj komentarz

Directory Wizard powered by www.polldirectory.net

Powered by themekiller.com